<< Förra året Innevarande år: 2021-2022 Nästa år >>

District Governor

member photo
District Governor
 
 

District Executives

member photo
Inkommande distriktsguvernör (DGE)
 
member photo
Nominerad distriktsguvernör (DGN)
 
member photo
Föregående distriktsguvernör (IPDG)
 
 

District Officers and Directors

member photo
Distriktssekreterare
 
member photo
Inkommande distriktssekreterare
 
member photo
Exekutiv sekreterare
 
member photo
Distriktsskattmästare
 
member photo
Ordf Medlemsutveckling och uppstart nya klubbar
 
member photo
Ordf Marknads- och PR-kommitté
 
member photo
Distriktets IT-samordnare (DITS)/webmaster
 
member photo
Distriktskommunikatör
 
member photo
Ordf Yrkes- och samhällstjänst
 
member photo
Ordf Rotarys ungdomsutbyte (RU)
 
member photo
Distriktsinstruktör
 
member photo
 
member photo
Distriktsrevisor
 
member photo
Youth Protection Officer & RFE
 
member photo
Distriktskontakt Rädda Östersjön
 
member photo
Distriktskontakt RPC (Rotary Peace Center)
 
member photo
Distriktskontakt Rotary Doctors
 
member photo
Distriktskontakt WCP (World's Children's Prize)
 
member photo
Distriktskontakt Rotaract
 
 

Assistant/Area Governors