<< Förra året Innevarande år: 2022-2023 Nästa år >>

District Governor

 

District Executives

medlemsfoto
Inkommande distriktsguvernör (DGE)
 
member photo
Föregående distriktsguvernör (IPDG)
 
 

District Officers and Directors

medlemsfoto
 
medlemsfoto
 
medlemsfoto
Distriktsskattmästare
 
member photo
Ordf Medlemsutveckling och uppstart nya klubbar
 
medlemsfoto
Ordf Marknads- och PR-kommitté
 
member photo
Distriktets IT-samordnare (DITS)/webmaster
 
member photo
Ordf Rotarys ungdomsutbyte (RU)
 
medlemsfoto
Youth Protection Officer
 
medlemsfoto
 
member photo
Distriktskontakt Rädda Östersjön
 
member photo
Distriktskontakt RPC (Rotary Peace Center)
 
member photo
Distriktskontakt Rotary Doctors
 
member photo
Distriktskontakt Rotaract
 
member photo
Distriktskontakt WCP (World's Children's Prize)
 
medlemsfoto
Distriktskontakt Shelterbox
 
member photo
 
member photo
Distriktsrevisor
 
medlemsfoto
Distriktsrevisor, suppleant
 
member photo
Distriktsrevisor, suppleant
 
 

Assistant/Area Governors