<< Förra året Innevarande år: 2020-2021 Nästa år >>

District Governor

member photo
District Governor
 
 

District Executives

member photo
Inkommande distriktsguvernör (DGE)
 
member photo
Nominerad distriktsguvernör (DGN)
 
member photo
Föregående distriktsguvernör (IPDG)
 
member photo
Distriktssekreterare
 
member photo
Inkommande distriktssekreterare
 
member photo
Distriktsskattmästare
 
 

District Officers and Directors

member photo
Ordf Marknads- och PR-kommitté
 
member photo
Uppstart nya klubbar och satellit-klubbar
 
member photo
Ordf World´s Childrens Prize
 
member photo
Ordf Yrkes- och samhällstjänst
 
member photo
Distriktets IT-samordnare (DITS)
 
member photo
Distriktskontakt Rotary Doctors
 
member photo
Distriktskontakt Rotary Friendship Exchange (RFE)
 
member photo
Distriktskontakt Rotarys ungdomsutbyte (RU)
 
member photo
Distriktskontakt Östersjöprojektet
 
member photo
 
member photo
Distriktsinstruktör
 
member photo
Rotaract-representant
 
 

Assistant/Area Governors