Här ser du en översikt av projekten som distrikt 2370 stödjer. Vi gör det under samlingstemat Plan for the Planet. Klicka på ett projekt i projektkatalogen för att läsa fördjupning. 

Du finner presentationer av många av våra klubbars projekt på vår artikelsida. Filtrera på "Lokala projekt".

 
Vår projektkatalog
14 jan 2021 1 Comment
Det största enskilda projektet, efter Polio i den gemensamma Rotary världen är våra Peace Centers. En två års mastersutbildning i freds och konflikthantering vid något av våra sju utvalda universitet världen över. Uppsala är ett av dessa och har varit igång sedan 2012. Ca 10 nya studenter antages varje år till Uppsala. Fred är ju ett av Rotarys fokusområden och har så varit ända sedan vi var med i skapandet av FN.
 
 
07 apr 2021

Rotarys program för ungdomar ger deltagarna minnen och kunskaper för livet. Genom dessa program kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller hjälpa ett samhälle genom att delta i ett serviceprojekt. Rotarys Ungdomsutbyte har sedan 1974 hjälpt ungdomar mellan 15 och 19 år att få chansen att upptäcka världen genom att besöka och studera i ett annat land under ett skolår. Korttidsutbyten ger utbytesstudenterna möjlighet att besöka ett annat land under så kort tid som några veckor.

 

07 apr 2021
Målsättningen är att arbetet med att bidra till att Rädda Östersjön projektet successivt skall utökas till Rotarydistrikten och klubbarna i alla länderna runt Östersjön. Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland har under ett antal år drivit projektet ”Save the Baltic Sea”. Vi är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem.
08 apr 2021
WCP utbildar barn över hela världen i WCP-programmet, som innebär utbildning i Barnets rättigheter, Mänskliga rättigheter, Allas lika värde, Demokrati och Hållbar utveckling. Till detta läggs nu utbildning i hur man skyddar sig själv och andra från Coronavirus Covid 19 genom faktablad, som på 23 språk används av miljoner barn och deras skolor.