RI-integration

ClubRunner UPDATE MyRotary

ClubRunners integration med RI/MyRotary sker i realtid så att ändringar i CR slår igenom direkt i RI-registret. 

ClubRunner  READ MyRotary

Ändringar som görs direkt i RI/MyRotary uppdateras inte automatiskt till CR (RI tillåter inte det), därför finns funktionen Jämför och synka som visar eventuella avvikelser.
 
Registeransvarige i klubben bör åtminstone inför halvårsfakturorna använda funktionen RI medlemssynkning  ("Jämför och synka" i startsidans block - se bilden till höger) för att kontrollera att inga avvikelser i medlemsstatus har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 

Sekretessinställningar

På sidan RI integration/RI integrationsinställningar bör alla fälten vara markerade för att inte begränsa synkroniseringen på klubbnivå. Utifrån denna klubbinställning kan medlem själv i sin medlemsprofil undanta fält från synkronisering med RI (flik Sekretess).