Medlemmar i ClubRunner = MyRotary?

ClubRunners integration med RI (MyRotary) sker i realtid så att ändringar slår igenom direkt åt båda håll.
 
Normalt sker uppdatering automatiskt, men registeransvarige i klubben bör åtminstone inför halvårsskiftet använda funktionen Jämför och synka (i startsidans block ovan) för att kontrollera så att inga avvikelser har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 
På sidan RI integration/RI integrationsinställningar bör alla fälten vara markerade för att inte begränsa synkroniseringen på klubbnivå. Utifrån denna klubbinställning kan varje medlem i sin medlemsprofil undanta fält från synkronisering med RI (flik Sekretess).