RI-integration

Medlemmar i ClubRunner = MyRotary?

ClubRunners integration med RI (MyRotary) sker i realtid så att ändringar slår igenom direkt åt båda håll.
 
Normalt sker uppdatering automatiskt mellan CR och RI, men registeransvarige i klubben bör åtminstone inför halvårsfakturorna använda funktionen RI medlemssynkning  ("Jämför och synka" i startsidans block - se bilden till höger) för att kontrollera så att inga avvikelser i medlemsstatus har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 

Sekretessinställningar

På sidan RI integration/RI integrationsinställningar bör alla fälten vara markerade för att inte begränsa synkroniseringen på klubbnivå. Utifrån denna klubbinställning kan medlem själv i sin medlemsprofil undanta fält från synkronisering med RI (flik Sekretess).