Rotary Foundation, vår stiftelse

Rotary Foundation är vår stiftelse för välgörande ändamål. Donationer som kommer in från Rotaryklubbar, rotarianer och andra gör det möjligt för oss att bringa hållbar förändring till behövande samhällen via våra program och projekt.
 

Rotary Peace Fellowship - ett av våra program

 
Rotary International har bestämt olika månadsteman. I februari är temat Fred och konfliktförebyggande. Peace and Conflict Prevention/Resolution Month.

Vad är Rotary Peace Fellowship och Rotary Peace Center och hur kan vi rotarianer engagera oss i detta.

Mer information hittar du både i denna inspelning (21 min) från ett möte som Rotary Foundation kontaktpersoner hade i början på februari samt på rotary.org
Mer information om våra fonder, projekt och program hittar du här