Öka klubbens synlighet!

Utnyttja ClubRunners fulla potential som kommunikationsverktyg med en löpande produktion av innehåll som kan hämtas till webb, nyhetsbrev, mobil-app och delas i sociala media.
 
Vi vet sedan länge att intressanta evenemang, dvs föredrag, studiebesök eller andra arrangemang, lockar medlemmar att aktivera sig och lockar icke-medlemmar att besöka klubben.
 
Med ClubRunner kan vi exponera våra evenemang på webb, i mobil-appen och i nyhetsbrev samt i sociala media.
 
Distriktet konsoliderar klubbarnas evenemang på sidan På gång inom distriktet. I distriktets nyhetsbrev är listan på klubbarnas evenemang kommande vecka en given höjdare!
 
Evenemang hanterar inbjudningar via mail och anmälan via mobil-appen, även anmälan av gäster, med automatiska bekräftelser och GDPR-meddelande till icke-medlemmar.

Exponera klubbens evenemang

På tidsaxeln visar det översta gula flödet kommande program. De publiceras i klubbens egna kanaler, men bör också delas i sociala media för att öka exponeringen.
 
Ta upp klubbens ClubRunner på din egen skärm, Evenemang -> Evenemangsplanerare, bilderna till vänster är bara för att markera områden som kommenteras.
 

Skapa eller redigera evenemang

Dialogrutan är i huvudsak självförklarande, men några detaljer behöver kommenteras.
 
 1. Status = Skiss: när evenemanget sparas publiceras det inte, men kan här förberedas eller hållas obekräftat/preliminärt. Först när du väljer status = Aktiv publiceras evenemanget.
 2. Välj Club Meeting för ordinarie veckomöten.
 3. Klicka på romben för att byta till 24 h-klocka!
 4. Här lägger du in bilden som visas i listan över kommande evenemang.

  Plats måste alltid anges för kartvisningen (plats, adress, ort, postnummer). Om du anger en ny plats: kolla att Google Maps hittar den. Alternativt ange koordinater. 
   
 5. Normalt bör det vara JA på alla valen, inkl Visa i distriktskalender. Alla evenemang i distriktet konsolideras på distriktets sida På gång inom distriktet.
Tips 1: Använd alltid bild  - listan blir mycket intressantare att se med bilder!
Tips 2: Gör rubriken Evenemangets namn informativ och lockande. Skriv vad budskapet, utmaningen eller ämnet är. Skriv inte "Ordinarie veckomöte med föredrag"...
Tips 3: Inled Beskrivning med ca 20 säljande ord eftersom det är dessa som visas när man länkar till evenemanget t ex på Facebook!
 
Anmälningsmöjlighet kan kopplas på efter att evenemanget är sparat, se Anmälan nedan.

Anmälan, inbjudan

Några kommentarer till översiktsbilden för ett evenemang (bilden till vänster). 
 
 1. Öppna evenemanget för att redigera innehållet.
 2. När ett evenemang är sparat finns under rubrik Anmälan länken
  Redigera anmälningsinställningarna.
  När anmälan är aktiverad för evenemanget syns mer information här, bl a rapporter över anmälda deltagare och gäster. 

  OBS - se till att rutan Aktivera kommentarer på anmälningssidan är markerad. Den behövs för att kunna meddela önskemål om specialkost etc.
   
 3. On-linebetalning med kort ingår inte i standardabonnemanget, då måste man abonnera på en tilläggstjänst. Mera info hos ClubRunner.
 4. Skicka inbjudan till valfri mottagargrupp. Utnyttja de inbyggda textmallarna, de hämtar informationen som redan finns om evenemanget. Så i stort sett är det bara att "trycka på knappen", men malltexten går att redigera före utskick. Gör gärna en snyggare mall än standardmallen, se förslag nedan.

  Läs om val av mottagare samt uppföljning på supportsidan Utskick.

  Om Kontakter (icke-medlemmar) ska bjudas in måste Tillåt publik anmälan vara vald i anmälningsinställningen.
Det finns flera alternativ för att se anmälda på evenemangets översiktssida, men bästa rapporten heter Anmälda till evenemanget. Den visar alla inbjudna grupperade efter status: anmälda, tackat nej, ej svarat.
 
För evenemang med anmälan hanteras anmälningsstatus som sändlistor: du kan t ex skicka påminnelse till dem som ännu inte anmält sig, du kan skicka mer info till dem som är anmälda. Dessa särskilda sändlistor ser du på inbjudningssidan för evenemanget (punkt 4 ovan).