Dags för medlemmarna att träffa ClubRunner!

Följande bör finnas när medlemmarna bjuds in - annars ser det lite tomt ut, speciellt i mobil-appen:
 • några kommande evenemang (program)
 • några artiklar
 • webbsidan visar artiklar och kommande evenemang
 • webbsidan har gärna några lokala bilder i karusellen överst
 • medlemsprofilerna bör gärna ha medlemsfoto
Nedan finns två exempel för att bjuda in medlemmarna. Båda ger er möjlighet att träna på ClubRunners potential som kommunikationsverktyg.
 
Det finns förstås ett tredje (trivialt) sätt: skicka ett vanligt mail med länken till klubbwebben och kort instruktion om att skapa lösenord. Men varför inte utnyttja ClubRunners snygga kommunikationslösningar från början?

Tips för kort genomgång på möte

 • Visa hemsidan. Helst kunna säga att den är gjord för målgruppen externa besökare, i syfte att rekrytera medlemmar. Visa sådana element!
 • Visa 2370-film 2 om mobilappen - eller ännu bättre är att koppla mobilen till projektorn och visa appen live, bl a hur enkelt det är att anmäla sig till möte.
 • Visa inlogg till Medlemsområde och hur navigeringen i ClubRunners interna gränssnitt fungerar.
 • Visa personlig profil. Nämn sekretessinställningar, möjlighet till biografitext.
 • Peka på funktionen Lägg till vän för att öka klubbens kontaktyta externt.
 • Visa Dokument (om ni hunnit lägga upp några).
 • Visa samlingssidan På gång inom distriktet.
 • Visa Sök medlem-funktionen (börja från distriktets hemsida för att visa menypunkten).
 • Om tid finns, visa 2370-film 3 om admin-funktioner.

Mobil-appen

Appen ger klubbens medlemmar enkel och snabb information: klubbmatrikel, evenemang, artiklar, distriktsevenemang, distriktsfunktionärer och -artiklar.
 
Till evenemang med anmälan kan man anmäla sig genom appen, både sig själv och gäster. Även ändra sig och av-anmäla. 
 
Gör reklam för appen med 2370-filmen eller med ClubRunners app-film, eller att visa appen live i projektorn.
 
Det är samma inloggningsuppgifter till mobil-appen som till klubbwebb och distriktswebb.