Broadcast-system

ClubRunners mailsystem är gjort för massutskick (enkelriktad "broadcast") och följer upp leverans och öppning.
 
Utskicken görs av ClubRunners system, men eventuella svarsmail kommer att gå till avsändarens mailkonto. Alla administrativa mail (felmeddelanden av olika slag) tas dessbättre om hand i ClubRunners uppföljningssystem, de slipper avsändaren att besväras med - se under Uppföljning nedan. 
 
ClubRunner har ingen "inbox" för mail, utan Kontakta oss-formuläret skapar ett mail till en fördefinierad medlem (ofta är inställningen president eller sekreterare).
 
På samma sätt fungerar länken till Ansvarig för ett evenemang (på evenemangets webbsida): länken öppnar formulärsidan för att skicka ett mail till Ansvarig, utan att visa dennes mailadress.