UTSKICK: Broadcast-system

ClubRunners mailsystem är gjort för massutskick (enkelriktad "broadcast") och följer upp leverans och öppning.
 
Utskicken görs av ClubRunner, men eventuella svarsmail kommer att gå till avsändarens mailkonto (se nedan "Vem är avsändare"). Alla tekniskt-administrativa mail (felmeddelanden m m) tas dessbättre om hand i ClubRunners uppföljningssystem, de slipper avsändaren att besväras med - se under Uppföljning nedan. 
 
ClubRunner har ingen "inbox" för mail. Svarsmail på ClubRunner-utskick går till avsändarkonton utanför ClubRunner, se Avsändare nedan. Kontakta oss-formuläret, som man kan ha på menyn under "Kontakt",  skapar mail till en fördefinierad medlems* egen mailadress, utan att avslöja mottagarens egen mailadress för avsändaren.
 
På samma sätt fungerar länken till Ansvarig för ett evenemang (på evenemangets webbsida): länken öppnar formulärsidan för att skicka ett mail till Ansvarig, utan att visa dennes mailadress för avsändaren. 
 
* Ställ in mottagare på Webbplatsen/Webbplatsens innehåll -> Inställningar -> Website/Website Contact (behörighet 30 krävs).