DATASKYDDSFÖRORDNINGEN "GDPR"

 
GDPR syftar till att skydda personuppgifter och ställer krav på hanteringen av dessa uppgifter. Läs om GDPR:s grundläggande principer.

Klubbens ansvar för personuppgifter

Klubben ansvarar för hanteringen av personuppgifter i sin verksamhet.
 
Denna sida sammanfattar vad det innebär i praktiken för klubb i D2370 som använder ClubRunners klubbversion.
 
Läs IMY:s checklista för föreningar. En Rotaryklubb behöver inte utse dataskyddsombud och behöver inte heller föra register över sin behandling av personuppgifter (om klubben har färre än 250 medlemmar!).