Klicka på menyområdet i vilken sida som helst (när du är i redigeringsläge i nya editorn (beta)), och du kommer till sidan för att redigera webbplatsmenyn.
Annan väg är Webbplatsen -> Webbplatsdesigner -> Menu.
 
  1. Lägg till ny menydel på toppnivå med den orangea knappen.
  2. Lägg till undermeny med Add Menu Item i den menydel som ska få undermenyn.
  3. På toppnivån kan du välja styling av menypunkten. Här markeras att varianten Primary är vald. Se Link Style nedan under Skapa ny menypunkt.
  4. Flytta en menydel uppåt eller nedåt. För toppnivån innebär det att visningsordning förskjuts åt vänster eller höger på webbmenyn. Eller flytta en undermenydel uppåt, nedåt i visningsordning under överordnad menydel. Eller byt överordnad menydel. 
    Menydelarna går alltså att flytta runt hur som helst. Var uppmärksam på hur de röda markeringarna ändras när du sakta drar menydelen, du ser snart hur du ska göra för att flytta som du vill. Det är bara att pröva, ingen menydel försvinner för att flytten blir fel! Du hittar den igen och kan fortsätta att flytta.
  5. Inget ändras i menyn på den publicerade webben förrän du publicerar den ändrade menyn.