Tidningsval finns i Min profil

Val av tidningar finns i medlemsprofilens flik Rotary under avsnittet Rotary medlemsutmärkelser och tidningsval.
 
Det är obligatoriskt för aktiva medlemmar att prenumerera på en tidning, antingen en regional dvs för oss Rotary Norden, eller Rotary magazine, men det är inget som hindrar att man har båda och betalar för det.
 
För hedersmedlem är det upp till klubben att bjuda på prenumeration.
 

Rotary Norden

Rotary Norden faktureras till distriktet som vidarefakturerar till klubben. En prenumeration 8 EUR/år = 82 SEK för 2021/22. 
 
RN går att läsa i egen tidningsapp (endast AppStore) som aviserar automatiskt när nytt nummer kommer.
 

Rotary magazine

Rotary magazine (f d The Rotarian) faktureras av RI på klubbens halvårsfaktura. Papperstidning kostar 12 USD/halvår,  e-tidning 6 USD/halvår (priser i maj 2021).