Öka klubbens synlighet!

Utnyttja ClubRunners fulla potential som kommunikationsverktyg med en löpande produktion av innehåll som kan hämtas till webb, nyhetsbrev, mobil-app och delas i sociala media. Därför är artiklar en väsentlig del av innehållsflödet i ClubRunner. Läs supportsidan om Synlighet!
 
Artiklar kan vara t ex referat av intressanta föredrag, nyheter om klubbens projekt, glimtar från samhället och yrkeslivet.
 
Prioritera sådant innehåll som kan spridas och delas utanför klubben - allt i syfte att öka klubbens synlighet och intressera för medlemskap!
 
Klubbinterna nyheter som inte är rekryterande (dvs ointressanta för icke-medlemmar) kan skickas i interna nyhetsbrev.
 
Bilderna nedan illustrerar hur artiklar visas i de olika kanalerna.

innehåll och kanaler

På tidsaxeln ser man innehåll som skapas på olika teman, helst av olika skribenter. Innehållet publiceras i klubbens egna kanaler, men bör också kunna delas i sociala media. 
 

Hur artiklar visas i de olika kanalerna

 
1. Klubbwebben. I detta exempel har klubben valt att visa de fyra senaste artiklarna i mittsektionen av sin hemsida. Valt antal artiklar hämtas och uppdateras automatiskt av den artikelwidget (byggelement för webbsidan) som webbredaktören har placerat där. Observera att det bara är rubrik, bild och ingress som visas på hemsidan. För att läsa hela artikeln klickar man på Läs mer och kommer då till artikelns egen webbsida. Besöket syns då i Google Analytics, om det är inkopplat till webbplatsen.
 
 
2. Mobil-appen. Artikelsidan (Club Stories) visar bara bild och rubrik. När man trycker på rubriken öppnas ny sida med hela artikeln.
 
3. Nyhetsbrevet. Fungerar som på hemsidan: artikelns rubrik, bild och ingress visas. För att läsa hela artikeln klickar man på Läs mer och kommer då till artikelns egen webbsida. 
 
Notera att innehållsflödet hålls igång med artiklar (och kommande program m m) på hemsidan utan att webbredaktören gör någonting! Det räcker med behörighet 60 för att skriva och publicera artikel, man behöver inte vara administratör.
 
4. Sociala media 
Artikelns sida kan delas i sociala media och driver på så sätt trafik till klubbwebben. En artikel som delas av medlemmar får stor spridning och kan nå blivande medlemmar! Klubb som har Facebook-sida bör skapa symbios mellan kanalerna genom att skriva artikeln i ClubRunner och dela till sin FB-sida - istället för att skriva en ClubRunner-artikel och ett FB-inlägg utan inbördes koppling.