Dags att beställa ClubRunner

Till president, inkommande president, sekreterare alt. IT-samordnare
i 2370-klubbar som
  • inte har beställt ClubRunner och
  • inte har meddelat att de ska fortsätta med ClubAdmin.
 
Det är dags att beställa ClubRunner för att ha god tid med övergången före 30 juni!
 
24 klubbar i distriktet har redan valt ClubRunner och fått sina konton. Distriktet kommer att arbeta i distriktsversionen av ClubRunner med utskick, AG-stöd, statistik m m.
 
I Sverige är det nu var femte Rotaryklubb som har valt ClubRunner - förutom distrikt 2390 och vi i 2370 så är distrikt 2400 på begäran av klubbmajoriteten igång med ett ClubRunner-projekt och 18 klubbar har beställt i en första omgång.
Skälet att välja ClubRunner är enkelt: sätt kommunikationsverktyg i händerna på engagerade medlemmar och ni kommer att märka resultatet! ClubRunner har integrerade funktioner för att skapa innehåll som visas i ClubRunners kanaler - mobil-app, webb och nyhetsbrev - och lätt kopplas till sociala media:
 
 
Min klubb skickar ut medlemsbrev varje vecka från ClubRunner. Här är de som gått ut hittills. De är lätta att redigera, se supportsida om nyhetsbrev. Arbete med webbsidor är lätt och flexibelt, se supportsida om webbredigering

Erfarenheter av ClubRunner, några röster i 2370

Vilket allmänt intryck får man som användare av ClubRunner?
 
Blir det någon verksamhetsnytta av att införa ClubRunner?
 
Lyssna till fyra röster i 2370-klubbar som har infört ClubRunner och börjat jobba med verktygen: 4 minuter film.

Öka klubbens synlighet

Kika på varmdoskargard.se som nu fokuserar på målgruppen icke-medlemmar - syftet är att öka klubbens synlighet och väcka intresse hos besökare som inte är Rotarianer. Vi har t o m en medlemsansökan att fylla i.
 
 

Beställ ClubRunner nu

För att hinna komma över i ClubRunner-miljön före 30 juni bör ni beställa så snart som möjligt, gärna före 2 juni. Tekniskt går det fort att gå över, men räkna med några dagars arbetstid för att justera webbsidan och flytta klubbdata m m. Efter 30 juni är vi inte med i SRS och har inte tillgång till ClubAdmin.
I tre korta filmer (3 x 4-5 min) som är särskilt framtagna för D2370 finns mer info för klubbstyrelse och andra intresserade:
Del 1. Varför ClubRunner? 
Del 2. Mobil-appen
Del 3. Några funktioner 

ClubRunner-villkoren i korthet

  • Fr o m 2020-07-01 rabatterat pris 7 USD/medlem/år (medlemsunderlag är ordinarie + hedersmedlemmar).
  • Rabatterad startkostnad (engångsavgift) 99 USD per klubb. Gratis abonnemang till 2020-06-30. 
  • Distriktets rabatt gäller i tre år, till 2023-06-30. 
  • Första fakturan kommer till klubben efter att kontot är öppnat: startavgift + två månaders abonnemang för perioden juli-augusti 2020. 
  • För abonnemangsperioden som börjar 2020-09-01 fakturerar ClubRunner allt till distriktet som skickar fakturor till berörda klubbar. 

ClubAdmin efter 30 juni?

Klubb som vill fortsätta med ClubAdmin efter 30 juni kan teckna avtal direkt med SRS. Avtal finns HÄR. För 2020/21 kostar avtalet 30 kr/medlem (SRS har aviserat prishöjningar för åren efter). Avtalet ska undertecknas av sittande president, skickas till: SRS IT-grupp, c/o Ulf Andersson, Chalmersgatan 29a, 411 35 Göteborg. Alternativt underteckna, skanna och e-posta avtalet till it@rotary.se 
Supportsidorna på distriktets ClubRunner-webb har instruktioner för kärnområdena artiklar, evenemang (program), nyhetsbrev och webb, samt för införandet av ClubRunner.
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor, eller behöver en demo i videomöte!
 
Bästa Rotaryhälsningar
Anders Tihkan
DITS 2370 (Värmdö Skärgård RK)
Nyhetsbrevets redaktör
Anders Tihkan
ClubRunner Mobile