Publicerad av Anders Tihkan den 04 Jul 2022
På omslaget ser du nya RI-presidenten Jennifer Jones med make Nick. Det var på tiden att Rotary fick sin första kvinnliga världspresident, eller hur! Numrets tema är yrkesnätverken i Rotary.
 
 

Tema

Yrkesnettverkene i Rotary. En realitet eller et fortidsminne etter at kravet til yrkesklassifisering av medlemmene ble opphevet?
 
Lykkes klubbene med å hente inn nye yrker fra et arbeidsliv i hurtig endring?
 
Vi ser på situasjonen i hvert av våre fem land.