Publicerad av Jan Cedergren den 09 Oct 2020
Stockholm Skanstull har en mycket spännande fond som baseras på en stor donation från en tidigare medlem. I år delas det ut 4 stipendier à 40 000 kr. Kan du få tag i boken "Den hemlighetsfulle journalisten Kurt Persson" så läs den och njut av en spännande historia.
 
 

Kurt Perssons Minnesfond i Rotary Stockholm-Skanstull

Kurt Perssons Minnesfond skapades genom en donation av journalisten på Dagens Nyheter (tidigare på Svenska Dagbladet och på Göteborgs Handels- och Sjöfart Tidning), Kurt Persson, som var medlem av Stockholm-Skanstull Rotaryklubb under åren 1978 till 2004. Han var klubbens president 1985 – 1986. När han gick bort donerade han två tredjedelar av sin kvarlåtenskap till Stockholm-Skanstull Rotaryklubb och en tredjedel till sin födelseförsamling i Hanebo (Kilafors) i Hälsingland.
 
Klubben uppdrog åt en kommitté att tolka Kurt Perssons intentioner med donationen. KP-pengarna har på styrelsens uppdrag hela tiden diskretionärt förvaltats av en bank. Författaren Gösta Arvidsson fick uppdraget att teckna KP:s levnadsporträtt. Det har skett i boken Den hemlighetsfulle journalisten Kurt Persson, utgiven på Carlssons Bokförlag 2006.
 
Stockholm-Skanstull Rotaryklubb delade under åren 2006-2010 ut tre stipendier: Kulturstipendiet, Journaliststipendiet och Stipendiet inom området brottsbekämpning och stöd till brottsoffer.
 
2011 inrättade klubben en fjärde destination avseende Rotary- eller allmänt humanitärt ändamål. Stipendiesumman inom respektive kategori har under vissa år uppgått till 100 000 kr men i flertalet år till 50 000 kr.
 
Stipendieutdelningen har skett på KP-dagen så nära KP:s dödsdag den 16 oktober (2004) som möjligt. Sedan 2013 äger KP-dagen rum på våren. På grund av coronan sker utdelningen i år under hösten.

Eftersom Kurt Persson var entusiastisk golfspelare spelas årligen sedan 2005 golftävlingen KP:s Memorial med efterföljande middag till vilken alla klubbens medlemmar är inbjudna.
 
 
Jan Cedergren, president Stockholm-Skanstull
 
* * * * * * * *
 
Läs gärna levnadstecknaren Gösta Arvidssons artikel om uppdraget.