Publicerad av Hans Bohman den 09 Oct 2020
Katrineholm RK skapar även varje år "nya pengar" till en stor satsning på ungdomar. Genom att organisera en stor Jazzkonsert i kombination med ett stort sponsorengagemang från det lokala näringslivet skapas ett överskott på ca 120 000 kr som ger 40 ungdomar chansen att få åka en vecka på Stadium Sports Camp i Norrköping. För detta krävs en eldsjäl. Tack Lasse Westerdahl!
 
Vi har ett mycket lyckosamt projekt som vi kan kalla Jazzkonserten. Denna kanske kan komma att arrangeras för tionde året den 14 november, om pandemin så tillåter. Detta är en konsert där vi i Katrineholm Rotary står som arrangör. Vi har många lokala sponsorer som ger oss en möjlighet att tillsammans med stark biljettförsäljning skapa ett bra överskott.
 
Detta överskott har använts på lite olika sätt men alltid delats ut till lokala namngivna högstadieungdomar för att delta på Stadium Sports Camp på somrarna. De första åren fick vi hjälp av skolorna att välja ut ungdomar med följande kriterium: tjejer-pojkar och svensk bakgrund och invandrarbakgrund.
 
 
 
Tyvärr fick vi inte den back-up från skolorna som önskat, så de senare åren har vi valt att gå via lokala idrottsföreningar istället och detta fungerar perfekt. Vi betalar för och skickar iväg ca 40 ungdomar på läger varje år, fantastiskt, och detta är i mycket stor utsträckning vår eldsjäl och medlem Lars Westerdahl som driver detta projekt till den succé det blivit.
 
Hans Bohman, President Katrineholm Rotary