Publicerad av Anders Tihkan den 09 Aug 2021
Dra nytta av inspelade föredrag till din klubb, bra föredrag som ofta står sig över tid. Supportsidan Färdiga föredrag samlar distriktets filmer samt länkar till klubbar och andra som har inspelade föredrag tillgängliga.
 
 
 
 
 
Sidorna finns under Support i distriktets webbmeny - stöd för klubb- och distriktsfunktionärer:
  • Färdiga föredrag - länkar till inspelade föredrag, både i distriktet och i klubbar i vårt eget och andra distrikt. Även några källor utanför Rotary.
Distriktets basutbildning finns inspelad i tre delar. Valda avsnitt kan med fördel visas och diskuteras i klubbmöte, eller ges i "hemläxa" för enskild visning före en diskussion på styrelsemöte, medlemsmöte eller i en kommitté: