Publicerad av Anders Tihkan
FAQ är avsedd att komplettera distriktets supportsidor som behandlar större sakområden i ClubRunner.
 
Vi gör FAQ-spalten som en artikel för att kunna utnyttja kommentarsfältet för tips om tillägg. Frågor och svar kommer att läggas till löpande.
 
 

BEHÖRIGHETER

Behörighet i ClubRunner är kopplad till person (inte till uppdrag) och är inte tidsbundna, dvs de står kvar tills de ändras, även om personen inte längre har något funktionärsuppdrag. Översikt av behörigheterna visas i Medlemskap/Medlemslista
 
En funktionär som är inloggad i distriktets ClubRunner (samma inloggningsuppgifter som till egna klubben) kan utöva sin klubb-behörighet för att redigera den egna klubben via distriktets menyer, se supportsidan Distrikts-CR.
 
Rekommendation: klubben bör ha två medlemmar med admin-behörighet (30), plus distriktets IT-samordnare (för support).
 
FRÅGASVAR
Hur ändrar man behörighet för medlem?Medlemsprofil, flik Inställningar
Vilka nivåer finns och vad ger de rätt till?
Presidenten ska ha nivå 40 och övriga funktionärer nivå 50 (nivå 60 för mer begränsad roll som Editor/redaktör).
Se ClubRunners översikt för vad respektive nivå får göra: https://www.clubrunnersupport.com/article/333-what-access-levels-are-there-in-clubrunner

 

Konto hos RI/My Rotary (Rotary International) är ett helt separat konto som hanteras av RI. Behörigheten där styrs av den roll som är registrerad hos RI (normalt genom synkronisering från klubbens ClubRunner).

MEDLEMSKAP

ClubRunner synkar i realtid (var tionde minut) med RI/MyRotary. Det betyder att du efter ca 10 minuter kan logga in i MyRotary för att verifiera att den nya medlemmen finns där, eller att en avslutad medlem inte längre finns i listan Active members i MyRotary, utan finns i Terminated members. Behöriga att se medlemsuppgifter i MyRotary är klubbens president, sekreterare, skattmästare, executive secretary, ordf medlemskommitté, ordf TRF-kommitté.
 
 
Tips: innan ny medlem läggs till, gör iordning en egen mall för välkomstmeddelande (E-post, Skicka mejl. New Member Templates) till klubben.
 
FRÅGASVAR
Hur lägger man till ny medlem?
Medlemmar, Medlemsförteckning: Lägg till ny medlem.
Se till att alternativet Rapportera ny medlem till RI är valt. 
Skicka gärna välkomstmeddelande med egen mall, se ovan (Välj Custom + namn på egen mall).
Hur avslutar man medlem?
Medlemmar, Medlemsförteckning. På medlemmens rad: Ändra Status leder till dialogsida för att avsluta eller ändra typ av medlemskap.
Markera alltid alternativet Rapportera till Rotary International så att avslutet synkas till RI.
Särskilt inför halvårsskifte: kontrollera genom funktionen RI Integration/Jämför och synka att RI har fått uppgiften, eller logga in hos RI. Jämför och synka kommer att visa om någon medlem har olika medlemstyp i ClubRunner resp RI (t ex avslutad i ClubRunner men aktiv i RI).

 

SEKRETESS I MEDLEMSPROFIL

I ClubRunner bestämmer medlemmen själv visning och sökbarhet på två nivåer (klubb, distrikt) respektive vilka uppgifter som ska uppdateras hos RI (MyRotary). Detta görs i medlemsprofilens flik Sekretess.
 
FRÅGASVAR
Hur stänger man av uppgifter som man inte vill visa i klubb eller distrikt?Medlemsprofil, flik Sekretess -> Redigera: District Privacy Settings resp Club Privacy Settings. Uppgifterna som stängs av syns inte i mobil-appen, sökfunktionen på distriktssidan, eller i medlemslistor som andra medlemmar har tillgång till.
Hur stänger man av uppdatering mot RI?
Som ovan, men i sektionen RI integrationssäkerhet.
Observera att inställningen bara gäller uppdatering. Uppgift som redan finns hos RI ligger kvar. Om klubbens uppgifter läses av Semda (SRS integrationssystem mellan RI och ClubAdmin) så kommer RI-uppgifterna att visas i ClubAdmin. 
Hur stänger man av visning av sina uppgifter i ClubAdmin?
1) att klubben hos RI stänger av läsrättigheten för Semda. Inga medlemsuppgifter eller klubbuppgifter kan då läsas tillbaka till ClubAdmin.
2) att man ändrar t ex sin bostadsadress till annan text och väntar en timme så att den nya texten hinner synkas till RI. Därefter stänger man av uppdateringen till RI för den uppgiften och ändrar tillbaka till den riktiga uppgiften. Nästa gång Semda läser hos RI (en gång varje natt) kommer den "andra texten" från RI att hämtas till ClubAdmin.