Publicerad av Anders Tihkan den 20 Aug 2022
Värmdö Skärgård RK:s informationstält var populärt när Briggen Tre Kronor och Expedition Rädda Östersjön med ”Sea Room” gjorde helgbesök i Stavsnäs på Östersjödagarna 13-14 augusti.

 
  
Det var ett fint tillfälle att informera om Rotary, både om Rädda Östersjön och om Rotarys övriga verksamhet, bl a ungdomsutbytet som alltid väcker intresse.
 
Läs mer på Värmdö Skärgårds webb: BRA PR-TILLFÄLLE I STAVSNÄS
 
 
Mer om olika projekt i klubbar och hos partners finns på distriktets temasida Rädda Östersjön.