Publicerad av Anders Tihkan den 26 Jan 2022
Biologen Jonas Pettersson berättar för Trosa RK om Östersjön som livsmiljö, om fiske och fiskevård, om våtmarker och bl a hur man finansierar dessa. Jonas tipsar om vad vi som rotarianer och Rotaryklubbar kan göra för att vårda och förbättra Östersjömiljön. 
 

Middagsföredrag i Trosa RK 2022-01-24

 
Jonas Pettersson presenterade sig på följande sätt:

”Redan som liten blev jag intresserad av fiske och fiskar. Så småningom utbildade jag mig till biolog med fisk och fiske som inriktning. Jag har jobbat med detta i omgångar genom åren på universitet och myndigheter.
 
De senaste åren har jag drivit ett projekt i Södertälje vars syfte är att få till åtgärder för att minska övergödning i våra vatten. Jag är också engagerad i Trosa amatörfiskeklubb och dess arbete med fiskevård.”
Jonas började sitt föredrag med att beskriva Östersjön som en livsmiljö. Den berör 14 länder med totalt 90 miljoner invånare och täcker ett område med 1,7 miljoner kvadratkilometer. Olika levande arter finns i havet exempelvis tång, musslor, krabbor, sjöstjärnor mm. Den låga salthalten minskar dock artrikedomen. Östersjön används som en resurs för många aktiviteter såsom fiske, båtliv, bad, transporter, vattenbruk och ekosystemtjänster.

Att vårda vårt hav ger oss många utmaningar genom vår påverkan, exempelvis
  • exploatering av kustzonerna med bl a båthamnar
  • fiske genom överfiske
  • miljögifter bl a tungmetaller
  • klimatförändringar det blir varmare vilket leder till syrebrist och koldioxid o metan frigörs
  • övergödning ger igenväxta vikar, syrebrist o grumligt vatten
Vad gör vi?
  • strandskyddar via regleringar
  • fisket regleras bl a genom internationella överenskommelser
  • gifter regleras via lagstiftning, frivilliga regler och reningsmetoder
  • klimatförändringar – sker långsamt men är bråttom
  • övergödning genom avloppsrening – våra grannländer runt Östersjön har gjort stora insatser. Lantbruket arbetar med gödselhantering, dikning, odlingsföljd, strukturkalkning och våtmarker.
Jonas förde fram betydelsen av våtmarker som är naturens egna reningsverk, binder näringsämnen och är en reproduktionslokal för fisk o fågel. För att finansiera våtmarker finns flera instanser att söka bidrag från, exempelvis LOVA (lokala vattenvårdsprojekt), LONA (lokala naturvårdsprojekt), EU:s miljöprogram LIFE m fl.

En frågestund följde, bl a ”Hur räknar man hem en investering med våtmarker?” Svårt att göra, andra faktorer blir mer betydelsefulla.

Den sista frågan som också blev en utmaning blev ”Vad kan vi göra i Rotary?”. Jonas menar att det är viktigt att informera och skapa opinion samt initiera och delta i olika projekt. Kanske också finnas med som (del-)finansiär.
 
/Mötesredaktör Karl-Runo Edén, Trosa RK
 
 

Se föredraget:

Föredrag 50 minuter + frågestund ca 10 minuter.
 
 
 
Jonas bildpresentation finns HÄR.