Avbryt SEMDA:s koppling i MyRotary

 
Alla ClubRunner-klubbar i D2370 har sagt upp PUB-avtalet med SRS. För att SRS IT-grupp ska kunna radera våra medlemmar utan att de kommer tillbaka in i databaserna måste synkroniseringen mellan Semda och RI avbrytas. 
 
Behöriga att göra ändringar i klubbdata hos MyRotary är bara klubbens president, sekreterare, executive secretary, skattmästare, medlemskommitté-ordförande, TRF-ordförande [1] 
 
För att avbryta uppdatering eller läsrätt (Access level: Update or Read) till databaserna hos SRS och Semda, gör så här:
  1. Logga in på rotary.org /MyRotary (skapa vid behov nytt konto enligt instruktioner på sidan för inlogg).
  2. För musen över rubriken Manage och under avsnittet Club & District Administration i menyn till vänster: klicka Club Administration .
  3. Gå till Club & Member Data. Under Update Club Data klicka på Designate a club management vendor.
  4. Under Club Management Systems klicka i listan på SEMDA Sweden-radens Terminate.
  5. På sidan som kommer upp klicka Terminate.
  6. Då visas sidan med Club Management Systems igen och SEMDA-raden är borta. Klart!
Som ett "kvitto" på att Semda är bortkopplat kommer nästa morgon ett automatiskt meddelande från Semda om att synkroniseringen är bortkopplad och att det kanske är ett misstag, vilket det naturligtvis inte är i den här situationen. Men då har man fått ett kvitto på att bortkopplingen funkar!
 
Kopla på synkronisering med ClubRunner
Klubb som ännu inte kopplat på synkronisering med ClubRunner: vänta 24-36 h och fortsätt då med att ge ClubRunner rätt att uppdatera med RI, se avsnitt 3 på supportsidan Införande.
 
OBS - speciellt nu runt 1 juli: "Säkrare" att vänta med påkopplingen till tidigast 2 juli.
 
Situationen som vi ska undvika är följande. Ni har avslutat medlemmar i ClubAdmin och därmed i RI-registret, men samma medlemmar är inte avslutade i ClubRunner. När synkroniseringen startar mellan RI och ClubRunner ska man inte riskera att dessa medlemmar synkas tillbaka till RI. De kommer att flaggas upp för granskning eftersom de har olika status hos RI resp i ClubRunner, men det känns säkrare att ta allt sådant efter 1 juli, för att undvika missöden.
 
[1] Uppdraget måste vara registrerat i ClubAdmin och genom Semda ha synkats med RI.
 
 

Personuppgifter i externa databaser

I samband med att distriktet 2020-06-30 lämnar SRS rekommenderade distriktet sina ClubRunner-klubbar att låta SRS radera klubbens medlemmar i SRS databaser. 
 
Skälet till rekommendationen var att Rotaryklubbar ska inte sprida medlemmarnas personuppgifter till externa databaser, vilket blir situationen med databasen som ägs av SRS (ClubAdmin) och den s k skuggdatabasen i Semda, som drivs på uppdrag av SRS,  när distrikt 2370 lämnar SRS den 30 juni.
 
D2390 har gjort motsvarande rekommendation.
 
Ovanstående gäller bara ClubRunner-klubbarna resp enbart MyRotary. Några klubbar i distriktet har valt att fortsätta med ClubAdmin och köper den tjänsten direkt av SRS. 
 
Behandling av personuppgifter i ClubRunner täcks av distriktets personuppgiftsbiträdesavtal (inloggning krävs, samma login som i din klubb) med ClubRunner. Klubb behöver inte skriva på särskilt avtal med ClubRunner.

Status i Sverige

30 % av svenska Rotaryklubbar kör ClubRunner:
30 klubbar i D2370
57 klubbar i D2390
53 klubbar i D2400
ca 5 övriga klubbar
 

Status i världen

5 000+ klubbar
    120+ distrikt
(inom bara Rotary)
 

Kunskapsbank

Utnyttja gärna ClubRunners stora Supportcenter (på engelska).
Där finns bl a videoinstruktioner för många situationer och CR-funktioner.