Avbryt SEMDA:s koppling i MyRotary

Behöriga att göra ändringar i klubbdata hos MyRotary är bara klubbens president, sekreterare, executive secretary, skattmästare, medlemskommitté-ordförande, TRF-ordförande. Uppdraget måste vara registrerat hos RI.
 
För att avbryta kopplingen till databaserna hos SRS och Semda, gör så här:
 
Logga in på rotary.org /MyRotary (skapa vid behov nytt konto enligt instruktioner på sidan för inlogg).
 
Punktens nummer nedan motsvarar bildnummer till vänster.
 
  1. För musen över rubriken Manage och under avsnittet Club & District Administration i menyn till vänster: klicka Club Administration .
  2. Gå till Club & Member Data. Under Update Club Data klicka på Designate a club management vendor.
  3. Under Club Management Systems klicka på Edit.
  4. Under Edit Club Management Systems klicka i listan på SEMDA Sweden-radens Terminate.
  5. På sidan som kommer upp klicka Terminate.
  6. Då visas sidan med Edit Club Management Systems igen och SEMDA-raden är borta. Klart!
Som ett "kvitto" på att Semda är bortkopplat kommer nästa morgon ett automatiskt meddelande från Semda om att synkroniseringen är bortkopplad och att det kanske är ett misstag, vilket det naturligtvis inte är i den här situationen. Men då har man fått ett kvitto på att bortkopplingen funkar!
 
Aktivera synkronisering med ClubRunner hos RI
Vänta 24-36 h efter av-aktiveringen av Semda och fortsätt därefter enligt avsnitt 3 på supportsidan Införande.
Supportmeny ClubRunner

SUPPORTCENTER

(på engelska)

Utnyttja gärna ClubRunners stora kunskapsbank.

Där finns bl a videoinstruktioner för många situationer och CR-funktioner.
 
På svenska m h a Google Translate - men frågorna måste skrivas på engelska.