Närvaro är inte kopplad till Evenemang

I ClubRunner finns ingen koppling mellan Evenemang och Närvaroregistrering.
 
Varje möte där närvaro ska registreras skapas i Närvaromodulen, oavsett vad som finns eller inte finns i klubbens Evenemangsplanerare.
 
Glöm inte att stänga mötet (Close) när registreringen är klar. Det är först när mötet stängs som det blir underlag för klubbens och distriktets närvarostatistik. Det går att öppna ett möte (re-open) för justering i efterhand.
 

Utbildning

Läs om Närvaromodulen i ClubRunners Attendance Module Overview eller titta på ClubRunners Video Tutorial.