Funktionärer

Klubbens funktionärslista når du enklast med en genväg från startsidans block Organisation och listan kan redigeras med behörighet 50 eller högre.
 

Lägg in nästa års funktionärer så snart som möjligt

När ni har valt nästa års funktionärer bör de läggas in så snart som möjligt. Prioritet är President och sekreterare för nästa rotaryår eftersom de redan i början av våren kommer att kallas till PETS och andra möten med utbildning och förberedelser för de kommande uppdragen.
 
Obs att President i nästa års lista även ska läggas in som Inkommande president i årets lista, eftersom listorna inte är kopplade till varandra och det inte sker någon automatisk överföring av namn. Samma för nästa års sekreterare.