För att koppla in läsrättigheterna gör så här:
 

View-only från MyRotary

Ändringar i MyRotary är bara president, sekreterare, executive secretary, skattmästare, medlemskommitté-ordförande, TRF-ordförande behöriga att göra.
 
Logga in på rotary.org /MyRotary (skapa vid behov nytt konto enligt instruktioner på sidan för inlogg).
 
  1. (bild 1 t v) För musen över rubriken Manage, sen över rubriken Club & District Administration i menyn till vänster: klicka Club Administration .
  2. Under Update Club Data: klicka på Designate a club management vendor .
  3. Under Club Management Systems: klicka Edit.
  4. Klicka Add vendor.
  5. Välj ClubRunner i rullgardinslistan.
    Välj Access Level = View-Only Access.
    Välj läsrättighet för distriktet.
  6. Längre ner på samma sida bocka i rutan för Certification och klicka I Agree.
Logga ut från MyRotary.
 
Informera DITS 2370 att MyRotary-inställningen är klar: anders.tihkan@gmail.com