Om Rotary

Många beskrivningar av vad Rotary är börjar 1905 i Chicago, men låt oss vända på det och börja med vad Rotary är idag:

”Rotary är ett yrkesnätverk som gör gott –
lokalt och globalt”

I Sverige finns ca 500 Rotary-klubbar som har möten oftast varje vecka, vi lyssnar på föredrag (utbildning), vi träffar varandra (nätverkar) och äter oftast en frukost, lunch eller middag. Vi kommer från olika yrken så man utbyter erfarenheter med helt andra yrkesgrupper och får värdefulla kontakter och erfarenheter.

Internationellt finns över 1,2 miljoner Rotary-medlemmar och i de flesta länder och klubbar är både kvinnor och män medlemmar.

Ett av våra viktigaste internationella projekt är att utrota polio. Den sjukdom som för bara några decennier sedan förlamade tusentals svenska barn med livslånga sjukdomsförlopp och fortfarande smittar i några få länder i världen, är genom detta initiativ och hårda arbete inom vår globala organisation – med stöd av sponsorer som Bill o Melinda Gates stiftelse – mycket nära att helt utrota sjukdomen polio från världens yta.

Paul Harris, advokat

För att återgå till det historiska arvet så grundades Rotary av Paul Harris i Chicago år 1905. Han var advokat och kände att det var svårt att lita på vem som helst i staden han levde och verkade i. Tillsammans med några vänner från olika yrkesområden började man träffas för att rekommendera – och säkert avråda – från olika uppdrag och kontakter på en förtrolig basis i en önskan om att göra världen bättre. Detta spred sig och blev grunden för Rotary International som än idag har sitt huvudsäte i Chicago.

Den första Rotary-klubben i Sverige startades 1926 i Stockholm. Inledningsvis var endast män medlemmar, medan kvinnor startade en egen liknande organisation i Inner Wheel. Sedan 1990-talet kan både kvinnor och män vara medlemmar i Sveriges Rotary-klubbar.

Utöver de lokala klubbarna som finns i de flesta städer är Rotary indelat i 10 distrikt i Sverige (varav ett distrikt även inkluderar Lettland). Distrikt 2370 omfattar södra Stockholm, Södermanland och Gotland med 38 klubbar och ca 1 700 medlemmar.

En spännande sidohistoria är den om 28-årige Rotary-medlemmen Louis Marchesi i Norwich i England som år 1927 egentligen ville starta en slags ungdomssektion inom Rotary, men fick nej till sin idé. Då startade han Round Table istället för män mellan 22 och 40 år. Sedermera tillkom Ladies Circle för kvinnor med liknande åldersintervall. Rotary, Round Table och Ladies Circle har formellt sett inga band, men är genom Louis Marchesi och den gemensamma grunden i etik, yrkesnätverk och att förbättra världen ändå besläktade.

Detta är naturligtvis ingen fullödig varken definition av vad Rotary är, av vår historia eller dagens organisation. Läs gärna mer på Rotary Sverige sida ”Om Rotary” med flera länkar vidare.