Verksamhetsplaner

Varje år skrivs en plan för kommande år. Den skickas in till distriktet och ligger till grund för vårt kommande arbete. Klicka här för att läsa verksamhetsplanen för 2019-2020.