Två nya medlemmar invalda

Lars-Erik Aili och Fredrik Strömbom valdes in som medlemmar måndagen den 1 april 2019. På bilden fäster presidenten Paul Tamm nålen på Lars-Eriks kavajslag. Fredrik väntar på sin tur. Vi hälsar dem bägge välkomna i klubben!