Regler och riktlinjer

En Rotaryklubbs verksamhet regleras av gällande grundlag för Rotary International, vilken är tillgänglig i Procedurhandboken. Enligt grundlagen är klubben autonom. På dess grundval har ett antal kompletterande interna regler och riktlinjer fastställts för arbetet i Nykvarns Rotaryklubb. För att läsa dessa, klicka på Ladda ner nedan.