Paul Harris fellows

Nykvarns Rotaryklubb har utnämnts följande medlemmar till “Paul Harris Fellows” som ett erkännande av deras viktiga arbete för Rotary och för klubben. 
1996: Ove Samuelsson
1997: Ulf Andersson
1999: Kjell Eriksson
2001: Åke Peterson
2002: Sven Berg
2005: Bengt Gustafsson
2008: Anne-Marie Fimmerstad
2010: Håkan Andersson
2011: Bo Ottenback
2012: Stefan Behrnetz
2013: Bernhard Huitfeldt
2014: Evert Wijkander
2016: Anders Vrethem