Månadsbrev

Vid varje veckomöte i Nykvarns Rotaryklubb skrivs ett “Veckobrev”, där icke närvarande medlemmar förmedlas viktig Rotary-information. Dessutom ges en kort resumé på föredraget. Veckobreven samlas sedan månadsvis i “Klubbrev”.  

Här finner du klubbreven från Verksamhetsåret 2019-2020
Augusti 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019, Januari 2020, Februari 2020, Mars 2020

Här finner du klubbreven från verksamhetsåret 2018-2019:
Augusti 2018, september 2018, oktober 2018, november 2018, december 2018, januari 2019, februari 2019, mars 2019, april 2019.

Här finner du klubbreven från verksamhetsåret 2017-2018:

Augusti 2017, september 2017, oktober 2017, november 2017, december 2017, januari 2018, februari 2018, mars 2018, april 2018, maj 2018.