Internationella projekt

Rotarys internationella verksamhet
Rotary finns i stort sett över hela världen. Internationell förståelse och internationell hjälpverksamhet är grundläggande inom Rotary och en av verksamhetens hörnstenar. Ett inslag i detta är att alla rotarianer är välkomna att delta i varandras rotarymöten över hela världen. Vi har en stor samling av klubbstandar som tecken på många besök i utländska klubbar av våra medlemmar. Rotary arbetar internationellt med många olika former av utbytes- och studieprogram för ungdomar och studenter. Under årens lopp har klubben varit värd för utbytesstudenter och mindre grupper av yrkesutbildade i karriären från Japan, USA, Sydafrika, Brasilien, Nya Zeeland och Bangladesh (Group Study Exchange).

I undermenyerna till denna sida finns ett antal olika internationella projekt som Nykvarns Rotaryklubb varit involverad i.