Bemanning 2019-2020

Speciella uppgifter
Vice sekreterare: Pelle Ahnlund
Heraldiker, arkivarie: Bernhard Huitfeldt
Revisor: Ulf Andersson
Rotary Foundation, TRF: Paul Tamm
Valberedning: Sven-Owe Nilsson, Christina Berlin, Bernhard Huitfeldt, Håkan Hall

Övriga verksamheter
Klubbverksamhet: Ola Bohman
Programverksamhet: Roger Stigell, Runar Andersson
Medlemsfrågor: Anna-Lena Berg, Fredrik Strömbom, Per Eklöf
Julmarknaden – lotteri: Ola Bohman, Anne-Marie Fimmerstad
Årets företagare: Lars-Erik Aili, Bengt Johansson
Nykvarnsdagen: Håkan Hall
Ungdomsfrågor, stipendier mm: Sven Berg
Luciafirandet: Sven Berg, Jan-Olof Smedberg, Karin Wallin
Klubbutbyten med Taunton och Redon: Sven Berg, Anders Vrethem, Paul Tamm, Karin Wallin
Kapitalförvaltning: Bernhard Huitfeldt, Anders Vrethem, Bengt Johansson 
Pressansvarig: Jan-Olof Smedberg, Kerstin Eriksson
Solvattenprojektet: Bengt Gustafsson
Kamratskapsaktiviteter
Julgranshuggning: Kjell Eriksson
Golf: Bernhard Huitfeldt
Bowling: Bernhard Huitfeldt