Välkommen till Haninge Rotaryklubbs nya hemsida

Som medlem i Haninge Rotaryklubb är du engagerad i en världsomspännande organisation, som verkar såväl lokalt som globalt. Vi är världens första yrkesnätverk, som består av representanter från många yrkesområden. Idag är vi 1,2 miljoner medlemmar i över 35.000 klubbar.

Vi träffas en gång i veckan till lunch, och för att lyssna på ett intressant och stimulerande föredrag. Meningen är att vi,  var och en, skall hjälpas åt att öka vårt kunnande i skilda ämnen.

Genom att dra nytta av det enorma internationella nätverket kan vi också stoltsera med att vara en av de största ungdomsutbytesorganisationerna i världen.

Du är med andra ord medlem i

       ett nätverk med mening

Kommande program:

3/5       Fake news; Fredrik Konnander, MSB
17/5     Kinas utveckling; F.d. rektorn vid svenska skolan i Peking
24/5     Public Service; 
Christina Jutterström
31/5     Klämdag – inget möte
4/6       Styrelsemöte
7/6       Klämdag . inget möte
14/6     Round Table
21/6     Midsommarafton! Inget möte med Haninge Rotaryklubb.

Våra klubbmöten

Varje helgfri fredag kl. 12:15 träffas vi på Vega Stadshotell för ett veckomöte, fyllt med trivsel och mingel. Efter dagens lunch följer oftast ett föredrag i ett intressant ämne.

Kom gärna i god tid för att undvika lång matkö, och för att hinna prata med klubbkamraterna.