Distriktets guvernör

Verksamhetsåret 2019-2020 är Gun-Marie Östedt-Axelsson från Rotary Mariefred Distriktsguvernör, förkortat DG, i Rotary Distrikt 2370.

President för Rotary International är Mark Daniel Maloney från Rotary Decatur i Alabama. Hans och hela organisationents årstema för 2019/2020 är:

“Rotary Connects the World”

som på svenska översatts till:

”Rotary förenar världen”

DG Gun-Marie Östedt-Axelsson hälsar på RI-president Mark Daniel Maloney med fru under utbildningen för alla världens guvernörer i januari 2019

Rotarymedlemmar är “People of Action”, som knyter nya kontakter med varandra, med andra organisationer och andra människor, med lokalsamhället, med personer inom olika yrken och också med människor, som behöver hjälp. Rotary förenar genom att skapa kontakter, som är djupa och meningsfulla och som överbryggar våra olikheter. Genom Rotary träffar vi människor som vi annars aldrig skulle ha träffat och som är mer lika oss än vad vi någonsin kunnat tro. Genom följande länk kan Du ta del av Marks presentation av temat för 2019-20:

https://vimeopro.com/rotary/2019-international-assembly/video/310884339

Fokusområden och mål

Rotary Internationals president Mark Maloney har för verksamhetsåret 2019-20 lyft fram följande fokusområden:

  • Expandera Rotary
  • Involvera våra familjer
  • Förnya och förenkla ledarskapet i Rotary
  • Stärka relationen till FN – vi delar deras mål och arbetar bägge för en hälsosammare, fredligare och långsiktigt hållbar värld

Vårt distrikts verksamhetsplan för 2019-2020 speglar dessa fokusområden. Planen beslutades på PETS i Biohuset i Mariefred 2019-04-06 och finns här:

De 36 Rotaryklubbarna i Distrikt 2370 stöttas av distriktsteamet som presenteras i denna bilaga med kontaktinfo (kan printas som häfte, 4 sidor):

Vi ser fram emot ett spännande Rotaryår med många aktiviteter och ett stort engagemang.

Bästa hälsningar,
Gun-Marie Östedt-Axelsson
DG Rotary 2370 2019/2020