Distriktets guvernör

Verksamhetsåret 2018/19 är Tommy Lekenmyr från Rotary Nynäshamn Distriktsguvernör, förkortat DG, i Rotary Distrikt 2370.

Tommy Lekenmyr med Yvonne Engrund till vänster hälsar på Rotary Internationals president Barry Rassin med Esther Rassin i San Diego under Rotary Assembly i januari 2018.