Distriktets dokument

Nyttiga dokument från distriktet:

  • Kontaktlista med distriktsteamet:
  • Senaste guvernörsbreven (10:e juni, 2:a maj, 4:e april, 19:e feb, 7:e feb, 22:a jan 2019):
  • Service för Rotary-medlemmar om PR-produkter, dokument och kontaktuppgifter:
  • Grafik för Rotary ver 1.18 (logotyper och symboler i ett Word-dokument)
  • Klubblogotyper (också i Word-fil)
  • ”Komplett” grafik-paket som ZIP-fil (med vektoriserade PDF-bilder med mer om Du skall trycka något) hämtas här: RotaryGrafik118.zip
  • Rotary International Procedurhandbok 2016 på svenska:

Saknar Du något dokument – maila web@rotary2370.se och har Du filen, bifoga den så lägger jag upp den. Future: i denna snabbversion ligger filerna öppet för alla, en utökad version skulle ha inloggning för medlemsinformation och filer.