Vi möts fysiskt
Tuesdays at 11:30
Strand Hotell
Strandgatan 34
Visby,  62156
Sweden
Kommentarer
Inledande mingel och sen lunch 11:45. Mötet avslutas 12:45
Events
 

President

Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
 
 

Funktionärer

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Inkommande president
 
 
Past president
 
 
Skattmästare
 
 
Sekreterare
 
 
 

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
IT-samordnare
 
 
 
Ordf Klubbkommitté
 
 
 
Ordf Yrkes- och samhällskommitté
member Name Info ImgSven Sandström
member photo
Ordf Yrkes- och samhällskommitté
 
 
 
 
 
Kontaktperson PR-marknadsföring
member Name Info ImgStaffan Lyttkens
member photo
Kontaktperson PR-marknadsföring
 
 
 
 
 
Kontaktperson Östersjöprojektet
member Name Info ImgRegina Göbel
member photo
Kontaktperson Östersjöprojektet
 
 
 
 
 
Kontaktperson ungdomsutbyte
member Name Info ImgLena Påhlsson
member photo
Kontaktperson ungdomsutbyte