D2370 nyhetsbrev om ClubRunner 2020-06-22

Avsluta medlem i rätt system!

Info inför RI:s halvårsfaktura

Som vanligt måste vi se till att medlemsregistret är uppdaterat så att RI inte fakturerar oss för medlemmar som har tänkt lämna oss, men fortfarande är kvar i registret när RI tar ut fakturaunderlaget per 1/7 (därför skickar min klubb numera ut medlemsfakturan i juni).
 
För dubbelkoll att medlem har avregistrerats kan man (President, sekreterare, exec secr) logga in i MyRotary och försäkra sig om att vederbörande visas under Terminated Members. 
 
Just nu finns det två alternativ, beroende på hur långt ni kommit i införandet.

A. Klubb som synkar fullt mellan ClubRunner och RI

(I skrivande stund är det Hemse, Nykvarn, Strängnäs, Värmdö Skärgård)
I medlemslistan (Medlemmar -> Medlemslista) gå direkt på medlemsradens genväg Ändra status. Knappen Avsluta medlem leder till avregistreringsalternativen.
 
Eftersom ClubRunner synkar i realtid med RI (i praktiken var tionde minut) kan du i stort sett omgående kolla att avslutet är gjort i MyRotary.
 

B. Klubb som INTE har driftsatt ClubRunner-synk med RI 

Då är det fortfarande ClubAdmin som via Semda synkar med MyRotary.
  • Använd Guider i ClubAdmin för att avsluta medlem.
  • Avslut i ClubAdmin kan bara göras t o m 25 juni (men helst före) eftersom våra medlemmar raderas från ClubAdmin 26 juni.
Koll i MyRotary kan göras dagen efter (Semda synkar varje natt med RI).
 
Ändra inte synkroniseringsinställningarna förrän du är säker på att Semda har hunnit synka avslutad medlem till MyRotary. 
 
Om ni har börjat göra medlemsutskick från ClubRunner kan du göra avslut i ClubRunner för samma medlem, så att den inte står på sändlistan för aktiva medlemmar. Annars kommer det att ordna sig när du så småningom ställer om RI-synkroniseringen till ClubRunner - medlemmen kommer då att flaggas upp eftersom den är Terminated i MyRotary men Aktiv i ClubRunner.
Ställ om synkroniseringen
När medlemsändringar inför halvårsskiftet är klara ska ni så snart som möjligt ställa om RI-synkroniseringen från ClubAdmin (Semda) till ClubRunner, enligt instruktionerna i avsnitt 3 på supportsidan Införande.
Supportsidorna distriktets ClubRunner-webb har instruktioner för kärnområdena artiklar, evenemang (program), nyhetsbrev och webb, samt för införandet av ClubRunner.
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor!
 
Bästa Rotaryhälsningar
Anders Tihkan
DITS 2370 (Värmdö Skärgård RK)
ClubRunner Mobile