D2370 nyhetsbrev om ClubRunner 2020-06-26

Medlemssiffror till RN och RU 9 juli

Till
  • ClubRunner-klubbarnas IT-samordnare/CR-administratörer
  • President och inkommande president (ofullständig sändlista)
  • Skattmästare och inkommande skattmästare (ofullständig sändlista)
  • För kännedom: DG, DGE
 
Distriktet kommer den 9 juli att läsa av klubbarnas medlemssiffror för att skicka till Rotary Norden (RN) och till Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte (RU).
 
Siffrorna utgör betalningsunderlag för RN- resp RU-avgifterna som faktureras till klubbarna via distriktsfakturan. Underlaget är aktiva medlemmar, inte honorärer.
 

Klubb som redan har full synkronisering med RI

(Hemse, Nykvarn, Slite, Stockholm Söder, Strängnäs, Trosa, Tyresö, Värmdö Skärgård)
 
Kolla i CR RI Integration -> Jämför & Synka så att det inte finns en rubrik Member Type Mismatches för medlemmar med olika status CR/RI (t ex i CR = aktiv medlem, i RI = ex-medlem). Åtgärda felen.
 
I ClubRunners supportcenter finns artikel om Compare & Synchronize (engelska).
 

Klubb som inte har kopplat på synkronisering med RI

Om ni gjorde avslut av medlemmar i ClubAdmin innan det stängde, är det klokt att vänta med inkoppling av synk CR-RI till 2 juli så att ni är säkra på att RI-underlaget 1 juli inte störs. Annars: Koppla in synk CR-RI så snart som möjligt!
 
Instruktion för inkoppling finns i avsnitt 3 på supportsidan Införande. Notera att det bara är president, sekreterare, skattmästare, exec secretary, ordf medlemskommité, ordf TRF-kommitté som är behöriga att göra detta hos RI.
 
OBS att det måste vara personer som är registrerade hos RI med ett aktuellt/pågående uppdrag då inloggning sker - alltså oftast ändring vid halvårsskiftet.
 
Om ni väljer att vänta med att koppla på synk CR-RI: kolla Assigned Incoming Year Officers hos RI (Club Administration/Club & Member Data/Add, edit, remove Club Officers så att ni säkert har behöriga företrädare registrerade hos RI för Rotaryåret 2020/21. De som är behöriga fram till 30 juni kan lägga in nästa års funktionärer hos RI.
 
När synkroniseringen är inkopplad: gör som ovan (Klubb som redan har full synk).
 
Supportsidorna distriktets ClubRunner-webb har instruktioner för kärnområdena artiklar, evenemang (program), nyhetsbrev och webb, samt för införandet av ClubRunner.
 
Tidigare nyhetsbrev finns på distriktswebben: Om distriktet/distriktets nyhetsbrev.
 
Kontakta mig gärna om du har frågor!
 
Bästa Rotaryhälsningar
Anders Tihkan
DITS 2370 (Värmdö Skärgård RK)
ClubRunner Mobile