D2370 nyhetsbrev om ClubRunner 2020-07-02

Checklista 3 juli - bocka av 3 punkter!

Till
  • CR-klubbarnas presidenter
  • CR-klubbarnas kontaktpersoner/kontoadmin
  • CR-klubbarnas IT-samordnare
Sedan igår är distrikt 2370 inte längre medlem i SRS. Våra klubbar* och medlemmar är raderade i databaserna för ClubAdmin och Semda. Samma för distrikt 2390.
 
Dagens checklista har tre grundläggande syften
  • vi ska ha ordning i medlemsregistren
  • rätt klubbfunktionärer ska visas för medlemmar, distrikt m fl
  • medlemmarna ska kunna logga in i ClubRunner.
Dessa måste säkerställas så snart som möjligt.
 
Ni får samma checklista till alla klubbar, även om flera av er redan är klara med allt. 
 
* utom fyra klubbar som köper ClubAdmin som tjänst av SRS.
 
 

1. Koppla in full synkronisering CR-RI (MyRotary)

Syfte: uppdaterat medlemsregister!
 
Instruktion finns på supportsidan Införande, avsnitt 3. 
 
Distriktet kommer att läsa av klubbarnas medlemsantal den 9 juli, som underlag för faktureringen till Rotary Norden och Rotarys Ungdomsutbyte.
 

2. Lägg in klubbens funktionärer för 2020/21

Syfte: när verksamheten drar igång på nya Rotaryåret måste klubbarnas funktionärer i olika roller vara nåbara för medlemmar, distrikt och andra.
 
Gå till Organisation/Funktionärer. Grundlistan är definierad av distriktet och det går att lägga till egna roller: välj Funktion=ClubService och ange rollen i Title (Benämning). Det går också att redigera Benämningen på de distriktsdefinierade rollerna (ändra Title).
 
Justera vid behov behörighetsnivå för nya/f d funktionärer. I CR är behörigheten kopplad till person, inte som i ClubAdmin till uppdrag. Översikt av behörigheter i Medlemskap/Medlemslista
 

3. Lansera ClubRunner till medlemmarna

Syfte: medlemmarna måste veta var de hittar info och hur de kan göra ändringar i kontaktuppgifter m m, också att de inte längre kan använda ClubAdmin.
 
Tips finns på supportsidan Lansering.
 

Övrigt

Distriktets webmaster Erik jobbar med era URL. Redan har alla CR-klubbar adress [klubbnamn].rotary2370.se - exempel visby.rotary2370.se 
 
Navigeringen inom sajten är dock än så länge clubrunner.ca-adressen och den går förstås också att anropa utifrån. De gamla ClubAdmin-adresserna rotary.se/[klubbnamn] kommer vi senare att låta peka om till våra nya sajter.
 
För regniga dagar under sommaren: använd supportsidorna, se nedan!
 
Supportsidorna distriktets ClubRunner-webb har instruktioner för kärnområdena artiklar, evenemang (program), nyhetsbrev och webb, samt för införandet av ClubRunner.
 
Tidigare nyhetsbrev finns på distriktswebben: Om distriktet/distriktets nyhetsbrev.
 
Kontakta mig gärna om du har frågor!
 
Bästa Rotaryhälsningar och TREVLIG SOMMAR!
DITS 2370 (Värmdö Skärgård RK)
ClubRunner Mobile