D2370 nyhetsbrev om ClubRunner 2020-06-22:2

Avbryt RI-synk med SEMDA snarast!

Jag fick just veta att SRS IT-grupp behöver få bort våra RI-kopplingar till SEMDA snarast möjligt.
SRS planerar att genomföra raderingen av våra klubbar och medlemmar den 26 juni så att det ska vara i god tid före halvårsskiftet och RI:s faktureringstidpunkt.
 
Det framkom idag att om klubbens uppdatering med RI ligger kvar efter den 26 juni, då kommer en raderad klubb att synkas in igen i SEMDA/ClubAdmin.
 
Därför måste alla ClubRunner-klubbar i 2370 så snart som möjligt ta bort SEMDA-kopplingen hos RI.
Det gäller vare sig Access Level hos RI är Update eller Read för SEMDA. Det går på några minuter att ta bort för den som har rätt behörighet och redan har ett konto i MyRotary. Det är bara klubben själv som kan göra ändringen.
 
 
Se instruktion på supportsidan SEMDA RI-koppling.
 
Ursäkta att jag inte visste detta när jag skickade ut nyhetsbrevet i morse om att avsluta medlem i rätt system!
 

Avslut av medlemmar före halvårsskiftet?

Om din klubb har avslutat någon medlem i ClubAdmin nyligen: kolla i MyRotary att medlemmen är Terminated (inte Active). När synken med SEMDA har tagits bort går det bra att ändra medlemsstatus direkt i MyRotary. 
 
När du har koll på att medlemmen är avslutad i MyRotary, då är det dags att koppla in synken (Full Access = Update) mellan RI och ClubRunner. Medlem som är Terminated i MyRotary med Aktiv i ClubRunner kommer sen att flaggas upp i ClubRunner för åtgärd där.
Supportsidorna distriktets ClubRunner-webb har instruktioner för kärnområdena artiklar, evenemang (program), nyhetsbrev och webb, samt för införandet av ClubRunner.
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor!
 
Bästa Rotaryhälsningar
Anders Tihkan
DITS 2370 (Värmdö Skärgård RK)
ClubRunner Mobile