Publicerad av Torgny Carlsson den 03 Dec 2020
Södertälje Rotaryklubb arbetar tillsammans med Rotaryclub of Bukavu Mwangaza (Congo) i ett Global Grant-projekt som med hjälp av yrkesutbildning rehabiliterar krigstraumatiserade ungdomar.
 

Yrkesrehabilitering av krigstraumatiserade ungdomar i Bukavu RD Congo

Information om Södertälje Rotaryklubbs arbete till förmån för LAV i Bukavu, RD Congo.
 

Bakgrund

RD Congo har en lång kolonial historia. Belgien lämnade landet i kaos 1960. Efter folkmordet i Rwanda1994 kom väpnade grupper till Congo med brutalitet, våld och våldtäkter. Detta pågår än idag.
 
De strider för att få kontroll över sällsynta jordartsmetaller och guld. Det var i denna situation som högstadieläraren Kubisa Sosthène år 2000 grundade Laissez l`Afrique Vivre (LAV) i Bukavu, östra Congo.
 
LAV arbetar med utsatta barn: f d barnsoldater, våldtagna flickor ibland med spädbarn samt gatubarn,
Utbildningen innefattar praktisk yrkesutbildning till snickare, svetsare, bilmekanik, sömnad, murare, frisör, hotell och restaurang, bagare, även småskaligt jordbruk. Dessutom PTSD-behandling, mänskliga rättigheter, alfabetisering. LAV är en NGO-organisation, helt beroende av stöd utifrån.
 

Global Grant projekt nr 1638599

Kubisa lanserade tanken att starta ett snickeri för elever att lära sig snickeri med moderna maskiner och producera t ex trämöbler för försäljning, vilket kan ge intäkter till LAV. Vår klubb såg att stöd för LAV överensstämmer väl med Rotarys fokusområden med långsiktig hållbarhet:
  • Främja fred.
  • Stödja utbildning.
  • Rädda livet på mödrar och barn.
  • Få lokala ekonomier att växa.
Vi samverkar med Bukavu Mwangaza RK.
 
Maskinpark: klyv- och justersåg lämpad för hårda träslag, rikthyvel, planhyvel, bandsåg, vertikalfräs, långhålsborrmaskin, 2 st el-generatorer, tre spånsugar, samtliga maskiner golvfasta, samt en del mindre maskiner, verktyg och reservdelar.
 
2012 Insamling startas, Insamlingsstiftelse 2012 – 2016, Hemsida SABU.se
2014 Formellt beslut att ge fortsatt stöd till LAV.
2015 Besök hos Beckenham RK i London som lovade bidrag till projektet.
2016 Ansökan och godkännande för Global Grantprojekt nr 1638599.
2017 Gudrun Engström och Meggi C Bergström besöker LAV.
2017 Kubisa besöker oss för samråd och studiebesök på ett svenskt snickeri.
2018 Inköp av maskiner och leverans till Human Bridge, Holsbybrunn.
2019 Skeppning 20 feb, ankomst till Bukavu 19 april.
2020 Maskininstallation under juni, officiell invigning 29 juni.
 
För LAV återstår att säkra finansiering av övrig inredning av snickeriet samt material att använda för utbildning och produktion.
 

Omsättning inom GG-projektet

536 000 kr, övrigt 86 000 kr (privata gåvor 195 000 kr, U-fonden 30 000 kr, Beckenham RK 19 000 kr, Distriktet och TRF 292 000 kr.) Projektet har inte belastat klubbens tillgångar.
 

Aktiva inom projektet 

Kärntruppen har bestått av
Torgny Carlsson, projektkoordinator, primär kontakt med TRF
Åke Persson, ekonomiuppföljning, kommittémedlem till TRF
Gudrun Engström IW, initiativtagare, sakkunnig och kontaktperson med LAV
Meggi Carlsson Bergström IW, psykiatriker
Övrig: Leif Herlitz, inköp, kommittémedlem till TRF
 
Siv och Lars O Syrén, Inga Lundblad och Robert Speich deltog initialt.
 
Sök ytterligare information www.lavrdc.org och www.mwendocongo.org