Publicerad av Billy Jernberg den 09 Nov 2020
Frågelistan kan göras lång och Mentorer från E-Club of Riddarfjärden bidrar med sina erfarenheter. Svar på en liten fråga kan betyda mycket för att komma rätt in i det svenska arbetslivet. Programmets mål är att adepten ska bli mer anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden.
 
Varför fikar ni så mycket? Mentorskap, ett samarbete med Stockholms Stad
 
Under våren och hösten har E-Club of Riddarfjärden haft två mentorer aktiva i Stockholms Stads mentorsprogram, Stockholmsmentorer för nyanlända akademiker. Klubbens Billy Jernberg och Tommy Östling, Yrkestjänstansvarig i klubben, har under året varit Mentorer för två nyanlända från Kirgistan och Bangladesh.
 
Mentorns främsta roll är att bidra som både coach och mentor, för att den nyanlända som i programmet kallas Adept skall bli mer anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden.
 
Stockholm stad och Nema Problema sköter det praktiska med matchning mentor-adept, utbildning och uppföljningsmöten.
 
Under mentorsperioden som varar i åtta månader har löpande träffar hållits månadsvis och fokus har bl.a varit på att se över CV och LinkedIn-profil liksom diskussioner om svensk arbetsmarknad, samhällsfrågor, svensk kultur, jämfört skillnader och likheter från hemlandet vilket har lett till många intressant och lärorika diskussioner för oss som Mentorer. På grund av Corona situationen så har många möten varit på webben.
 
Varför fikar ni så mkt? Hur firas svenska högtider? Hur går en intervju normalt till? Hur är en svensk chef? Vad pratar man om i fikarummet? Vad ska jag tänka på om jag blir hembjuden till en svensk familj? Vad ska jag begära i lön? Frågelistan kan göras lång och här det viktigt att vi som Mentorer bidrar med våra erfarenheter. Svar på en liten fråga kan betyda mycket för att komma rätt in i det svenska arbetslivet.
 
Att det är svårt att komma på en första intervju är ingen nyhet för nyanlända så vad vi prövade denna gång var att låta Adepten söka ett riktigt jobb där vi Mentorer samarbetade. Tommy tog rollen som HR representant med inledande digital intervju och Billy rollen som företagets intervjuare som utfördes fysiskt på Billys arbetsplats i linje med företagets normala intervju-guidelines och skulle illustrera hur det så realistiskt som möjligt kan gå till i Sverige. För Adepten var det första gången hon var på en riktig svensk ”kontors”-arbetsplats vilket i uppföljningen angavs som mycket uppskattat. Intervjun upplevdes som betydligt  trevligare än i hemlandet, även om det samtidigt var seriöst, var en annan kommentar. Vi gav sen feedback till adepten på både jobbansökans utformning, hur den digitala och fysiska intervjun varit och om vad som kan förväntas av den sökande under en rekrytering. Viktigt här att ge både ros och lite ris om det är nödvändigt.
 
Att vara mentor är väldigt berikande, speciellt när Adepten meddelar att nu har jag fått praktik eller anställning, vilket var fallet för båda våra adepter, så blir man otroligt glad. Målet med mentorskapet var nått för denna gång.
 
Glädjande nog har vi nyligen utökat Yrkestjänsten med tre till klubbmedlemmar intresserade av mentorskap vilket gör att nu är mer än 20 procent av klubbens medlemmar aktiva mentorer i E-Club of Riddarfjärden.
 
Vad händer nu? Vi är alla nu sugna på att ta oss an nya  adepter och en matchning mentor-Adept beräknas ske i November i regi av Stockholms Stad och Nema Problema.
 
Är även du intresserad av mentorskap? Tveka inte att ta kontakt med Stockholms Stad jobbpartner@stockholm.se
 
 
Tommy Östling     Billy Jernberg