Distriktskonferensens huvudföredrag gav tips om hur vi kan jobba för Rotarys sjunde fokusområde (miljön). I andra korta föredrag ser vi hur rotarianer bygger ett hållbart samhälle i bred bemärkelse: ungdomsutbyte, integration, stoppa polion, medlemsrekrytering, rädda Östersjön och andra projekt för en bättre värld.
 
Hållbarhetsföredraget, RI-presidentens inspirerande budskap samt de andra föredragen inspelade finner du under Support/Distriktsmöten dokumentation/Distriktskonferens 2021/22.