Publicerad av Marita Redtzer den 03 Dec 2020
Nacka Rotaryklubb stödjer sedan 2012 en skola i Kampalas slumområde Kasubi. Föreningen Kasubi Friends rev en gammal skolbyggnad, byggde ny och större, organiserade möblering, pennor, kritor, jordbruk och skolmat.
 
 
Fem kvinnor gjorde en genomgripande research om vi skulle våga hjälpa en man i slummen, som startat en volontärskola, som undertecknad träffat i Uganda 2006? Efter ett samarbete med Dirisa via brevväxling mellan elever i Sågtorpsskolan och Kasubi-skolbarnen åkte vi tre kvinnor och en byggnadsingenjör till Kampala, Uganda  i oktober 2010 för att riva en gammal temporär skolbyggnad för 120  barn och bygga en ny skola till barnen i Kasubis slumområde.
 
 
Bygget med nio klassrum, lärarrum och expedition var klart i mars 2011. Då startade vi föreningen Kasubi Friends eftersom vi insåg att barnen behövde mat för att klara skolarbetet. Detta hade man inte i den gamla träbyggnaden, som vi rev. Skolan har idag 450 elever, varav 100 i tre förskoleklasser och 350 i primary 1 – 7. Skolan har 13 lärare, vilka fr o m 2012 fått stöd av Nacka Rotary, speciellt till lärarlöner.
 
För att tillgodogöra sig undervisning i skolan behöver man mat. Vi startade med att ge barnen gröt varje morgon.
 
2012 hade vi ett nytt kök på plats och då kunde vi servera majs och bönor till lunch. Vi har möblerat skolan med nya bänkar, köpt skolböcker, pennor och kritor m m.
 
Till de små barnen har vi tagit med oss leksaker m m. Då vi befinner oss i ett slumområde, som delvis är vattensjukt, krävs underhåll av byggnaderna samt kanalrensning varje halvår. Från början var barnen i ganska dåligt skick med många problem i hemmen. Få fick äta sig mätta på kvällen varför många barn stod utanför skolan på morgonen och bad om extra gröt.
 
Idag kan lärarna bekräfta att barnen har bra hälsa och det känns verkligen när vi är på plats – mycket skratt och högljutt.
  
2012 beslöt vi att ge några flickor en möjlighet till utbildning i secondary school under 6 år. Idag har vi 12 stycken flickor som nu snart genomgått sin utbildning och nu ska få en yrkesutbildning. Första flickan Alice är snart klar socialarbetare och Shamim har läst ett år till sjuksköterska. Vi har sponsorer till dessa flickor.
 
Vår målsättning har hela tiden varit att göra skolan självförsörjande. Vi kom fram till att detta skulle kunna ske om vi köpte land för odling. Så skedde 2014. Nu hade vi plötsligt 6 hektar land att odla eller t ex bygga grisstior på. Då landet legat i träda 5 år tog det lite tid att komma igång. Dessutom behövde vi bostäder till en farmansvarig och arbetare.
 
Farmhuset byggdes och har 4 rum. En gammal brunn rensades och idag har vi tvåbrunnar. Beslut om att bygga en grisstia togs, idag har vi två. Ett hus med två rum byggdes intill grisstiorna för övervakning och mat till grisarna. Grisuppfödningen har bidragit till en del av lärarlönerna. Odlingen av majs och bönor kom igång men var väldigt trögt fram till 2017. Fortfarande kan vi inte nå upp till 7.2 ton majsmjöl samt 3,6 ton bönor, vilket är årsbehovet för 450 barn. Att driva en farm  som ligger 7 mil från Kampala har varit en utmaning som heter duga. Till vår hjälp har vi haft en agronom, som arbetat med bondekooperativ. Trots det har regnen, torka, gräshoppor, insekter samt opålitliga arbetare m m påverkat resultatet både positivt och negativt. 2019 hade vi 100 grisar och drabbades av svinfeber, vilket innebar att vi fick avliva alla. Men efter råd från en person på Statens Veterinärinstitut, som arbetat i Uganda, desinficerades hela området runt grisstiorna.
 
Nu har vi genomlidit en skolstängning sedan 20 mars. Detta hände när undertecknad precis meddelat att vi beslutat att lämna över projektet till skolan fr o m 2022.
 
Undertecknad har varit på plats ca två till tre månader varje år. Vi står för våra resor själva och administrationen ligger på mellan 2-3%. Styrelsen har inga arvoden.
Kasubi Friends har inte fått en krona från SIDA utan bistått projeket genom månadsgivare, några församlingar, operation dagsverke i skolor samt en del företag.
 
Vad har vi lärt oss? Svaret  på det är massor, kultur, fattigdom, att leva i slummen, sjukhusvård, hand till mun ekonomi, korruption, odling, hierarkier och positionering, tålamod,  lydiga människor samt värme och afrikanska glädje.
 
Marita Redtzer
Kasubi Friends
0703163419