Publicerad av Claes Nilsson den 11 Sep 2020
Polio sätts i speciellt fokus på världspoliodagen som är den 24 oktober. Samma dag som FN dagen. Nyheten att hela kontinenten Afrika med sina 47 länder förklarats fritt från endemisk polio var mycket glädjande och gav oss ny energi i kampen för total utrotning. Vi måste fortsätta så även de två sista länderna, Afghanistan och Pakistan, kan deklareras fria från Polio. Jag uppmanar därför enskilda Rotarianer och klubbarna till aktivitet och givmildhet inför denna världspoliodag.
 
Detta kräver dock mycket arbete och mycket resurser. Samarbetet med Bill och Melinda Gates Foundation fortsätter där vi även detta år har målet att bidra med 150 miljoner dollar. Rotary med 50 som Gates Foundation matchar med 100. Varje dollar vi skänker blir på detta sätt tre. En bra utväxling!
 
Då klubbmötena har varit glesa under lång tid har möjlighet till gåvor kanske blivit mindre. Nu finns chans att kompensera antingen via klubben eller direkt via Donate på My Rotary. Välj då fonden Polio Plus. TACK!
 
Det är enkelt att ge till TRF och Polio Plus via My Rotary på rotary.org
 
Om du inte redan har registrerat dig på My Rotary så gör det. Det ger dig som Rotary medlem tillgång till fantastiskt mycket information, utbildning och uppföljning av vad som händer i hela världen.
 
Skänker du pengar till TRF och tex Polio Plus via My Rotary så registreras summan både på dig personligen och på din klubb. Detta finns kvar från år till år så man kan följa upp både individuellt och för klubben hur mycket som skänkts varje år och ackumulerat. Detta ger också poäng för utdelning av PHF.