Publicerad av Claes Nilsson den 16 Jun 2021
Vid guvernörsskiftet den 14/6 gavs utmärkelser för fina insatser under de senaste åren eller året.
Distriktet delade ut fem PHF: till Gun Marie Östedt-Axelsson, Pakizei Holvander, Ingrid Sjöbeck, Paul Tamm och Lars Wallin.
Guvernören delade ut tre personliga PHF: till Erik Liljencrantz, Anders Tihkan och Ulf Bergman.
Gåvobrev med gåva till Årliga Fonden delades ut till Barbro Andersson och Solveig Nilsson.
Åsa Hörnberg fick sitt inträdesbevis till Paul Harris Society.
Läs gärna vidare för motiveringen till respektive utmärkelse.
 

Utmärkelser med motiveringar

Distriktet delar ut fem PHF

Gun-Marie "Guje" Axelsson-Östedt PHF+2
För ett ovanligt inspirerande Guvernörsår 2019-2020. En aldrig sinande energi för både nya och gamla projekt som även fortsatt oförtrutet under hela IPDG året. Övergången till Club Runner, uppstart av Östersjöprojektet, lyft av Peace Center m m.
 
Paki Holvander PHF+2
Paki har med energi och stark personlighet varit ordförande i kommitteen för Klubb- och Medlemsutveckling under fyra år. En viktig och aktiv kommitté.
 
Ingrid Sjöbeck PHF+2
Ingrid har under tre år varit ordförande i kommitteen för Marknadsföring och PR. Hon har med emfas drivit tesen ”Syns man inte så finns man inte”.
 
Paul Tamm PHF+1
Paul har under tre år varit ansvarig för vår kontakt med WCP. Samarbetet med WCP har utvecklats till ett viktigt projekt som kan spridas brett i hela Rotary världen.
 
Lars Wallin PHF+1
Lars har under många år varit vår eldsjäl för Rotary Doctors´s. Inte bara en klok teoretiker utan en handlingens man med många arbetspass på plats i Kenya.
 

Guvernören delar personligen ut tre PHF

Erik Liljenctantz PHF+3
Eriks kunskaper, energi och välvillighet har varit avgörande för genomförandet av det digitala Rotaryåret 2020-2021. Videoproduktion, sändning av PETS och Distriktskonferens m m.
 
Anders Tihkan PHF+1
Anders insatser under 2020-2021 har varit ovärderliga för etablering av Club Runner, utveckling av distriktets hemsida och redigering av Guvernörens månadsbrev m m.
 
Ulf Bergman PHF
Ulf har genom sitt engagemang och handlingskraft i programgruppen inför planeringen av Distriktskonferensen starkt bidragit till ett bra program och en lyckad digital konferens.
 

Gåvobrev med gåva till Årliga fonden

Barbro Andersson
Tack Barbro för ett mycket fint kassörsarbete Rotaryåret 2020-2021. Du är en trygg klippa att ha vid sin sida när det gäller ekonomi, bokföring och ordning och reda. Tack också för att du fortsätter ditt uppdrag.
 
Solveig Nilsson
Tack Solveig för ett fint sekreterararbete under Rotaryåret 2020-2021. Mycket extra arbete med distansmöten, per capsulam beslut m m. Stort tack för fint stöd och samarbete.
 

Paul Harris Society

Åsa Hörnberg
Åsa mottog sitt medlemsbevis i PHS.