Publicerad den 23 Jul 2020
Den 1 september äger uppstartsmötet rum för projektet "Rädda Östersjön". Kontaktpersoner från distriktets klubbar och representanter för andra organisationer som också brinner för att rädda Östersjön ska utröna möjligheterna till samverkan i projektform.
 
Vi håller nu gemensamt på att bygga upp ett nätverk med partners, som vi kan samverka med i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön".
 
Finessen med de lokala Rotaryklubbarna är att vi finns på många platser och har många medlemmar, som har ett stort ideellt engagemang och som är lokalt förankrade, dvs. har de lokala nätverken och kontakterna såväl med företagen som det offentliga.
 

Projektbeskrivning

Rotaryklubbarna runt Östersjön

Rotarys grundidé är att människor från olika yrkesgrupper i samhället skall delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. En internationellt prioriterad partner är FN med Agenda 2030.

Det finns idag 2 000 klubbar med 80 000 medlemmar i 9 länder runt Östersjön. Medlemmarna har ett stort ideellt engagemang och är lokalt förankrade med tillgång till nätverk inom näringsliv och offentlig sektor.

Rotary distrikt 2370 omfattar Södermanland, vilket innebär bl.a. den södra delen av Stockholms skärgård, och Gotland, där det finns 5 lokala Rotaryklubbar. Distriktet omfattar totalt 35 lokala Rotaryklubbar. För mera info se: rotary2370.se

Distriktet håller nu på att bygga upp ett nätverk med partners, som vi skall samarbeta med i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön".

Målsättningen är att arbetet inom Rotary successivt skall utökas till klubbar i alla länderna runt Östersjön. Distrikten 1410 och 1420 i Finland, som sträcker sig från Helsingfors över Åland och ned till och med Estland driver idag ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network" och vi i Distrikt 2370 har redan idag inlett ett nära samarbete med dem.

Vi arbetar just nu med att få svar på frågeställningarna:

  • Hur kan Rotarys engagemang kugga in i det pågående Östersjöarbetet?
  • Vad kan Rotary bidra med, som på allvar förändrar?

Vi försöker sålunda med andra ord just nu att finna ut på vilka sätt våra lokala Rotaryklubbar skulle kunna samverka med tänkbara partners i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön" på kort och lång sikt.

De 35 lokala Rotaryklubbarna i Distrikt 2370 har därför utsett 1-3 kontaktpersoner vardera, som i klubbarna är ansvariga för "Rotary Rädda Östersjön" projektet och som brinner för frågan.

 

Uppstartsmötet

Mötet är av kända skäl begränsat till 50 personer och inbjudan har gått till klubbarnas kontaktpersoner (se respektive klubbs funktionärslista). 
 
Dagen inleds kl 10-11 med guidad visning av Baltic Sea Science Center på Skansen. Därefter finns möjlighet att före lunchen gå runt en stund på egen hand - 
www.skansen.se/sv/baltic-sea-science-center 
 
Vi hoppas att studiebesöket kommer att ge en första bild av den aktuella situationen och de nuvarande problemen i Östersjön.
 

Eftermiddagsprogram

Vi inleder eftermiddagsprogrammet med en introduktion och kort presentation av deltagarna, där var och en av medlemmarna från de representerade Rotaryklubbarna presenterar sig och varför man brinner för ”Rädda Östersjön” projektet.
 
Därefter kommer nedanstående representanter för våra partners att presentera sig och sin Östersjöverksamhet under cirka 15 minuter vardera.
 
Omedelbart efter varje presentation tar vi sedan en gemensam diskussion under cirka 10-15 minuter om på vilka sätt respektive partner skulle kunna samverka med våra lokala Rotaryklubbar i syfte att bidra till att "Rädda Östersjön" på kort och lång sikt.
 
Eftermiddagens frågeställning till våra partners är:
  • ”Hur kan Rotarys engagemang kugga in i det pågående Östersjöarbetet?” med följdfrågan:
  • ”Vad kan Rotary bidra med, som på allvar förändrar?”
Målet är alltså att få svar på dessa frågor.
 

Finska Rotarydistrikten 1410 och 1420

Kl. 13:30 Ilkka Torstila, Taru Karukoski, Hannele Kauranne, Pentti Aspila och Anita Häggblom från de finska Rotarydistrikten 1410 (60 klubbar i sydvästra Finland och på Åland) och 1420 (55 klubbar i södra Finland och 20 i Estland), som vi träffade på Rotary InternationaI ”Convention” i Hamburg i juni 2019 och som höll en presentation vid Rotary Stockholm-Söders möte den 4 november 2019 och som vi också diskuterar ett Global Grants projekt med - www.rotary1410.fi/?lang=sv och https://d1420.rotary.fi/piiri-1420/
 

Briggen Tre Kronor AB

Kl. 14:00 Mats Jakobsson, VD, och Jan Söderhielm, projektledare, från Briggen Tre Kronor AB, som nu startat upp sitt projekt "Expedition Rädda Östersjön" och som kommer att genomföra detta under åren 2019-2025. Syftet är att arbeta för att uppfylla FN:s Globala mål 14:1 - www.briggentrekronor.se och www.youtube.com/watch?v=4xt6c6cFM44&feature=youtu.be
 

Stockholms läns FN-distrikt

Kl. 14:30 Peter Åberg, ordförande i Stockholms läns FN-distrikt, där 7 lokala FN-föreningar ingår -
 
Kl. 15:00 Kaffe med kaffebröd och möjlighet till att nätverka och knyta nya kontakter.
 

Världsnaturfonden WWF

Kl. 15:30 Anna Peterson Skogsborg från Världsnaturfonden WWF informerar om den kraftsamling, som de gör för att öka finansieringen till sitt Östersjöarbete, Baltic NOW - https://www.wwf.se/hav-och-fiske/baltic-now/
 

Baltic Deep Water Life

Kl. 15:40 Björn Bernau, Verkställande sekreterare, Baltic Deep Water Life.
 

Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet

Kl. 16:05 Susa Niiranen, PhD från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet -
 
 
Kl. 16:30 Anders Paulsson framför Östersjösviten eller ”The Baltic Sea Medley” på sopransaxofon med musik av följande kompositörer från de 9 länderna runt Östersjön: Ewert Taube – Sverige ”Så skimrande var aldrig Havet”, Armas Järnefelt – Finland, Igor Stravinsky – Ryssland, Arvo Pärt – Estland, Ārijs Šķepasts – Lettland, Juozas Gruodis – Litauen, Frederic Chopin – Polen, Johann Sebastian Bach – Tyskland och Carl Nielsen – Danmark
 
Kl. 16:45 – 17:00
Summering och avslutning.
 
Frågor om mötet och projektet kan du ställa till Guje Östedt-Axelsson, Mariefred RK (inloggade medlemmar kan använda sökfunktionen i sidmenyn).