Publicerad av Claes Nilsson den 16 Jun 2021
Att starta nya klubbar med olika mötesformer och medlemsformer är nödvändigt för långsiktig överlevnad. Vårt distrikt tog tidigt initiativ till ett nationellt informationsnätverk för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och idéer kring denna fråga. Vi har haft fem intressanta digitala möten under året med deltagande från fem av våra tio distrikt. Nästa möte blir den 6/9. Det är en informell och öppen grupp så är du intresserad att delta är du mycket välkommen. Bifogat finns mitt upprop inför uppstarten.

Några tankar kring klubb och medlemsutveckling

Vi ska inte endast tänka kortsiktigt på vad som är bäst och enklast för vår klubb just nu utan vi bör fundera på vad som långsiktigt är bäst för ett aktivt Rotaryengagemang i vår kommun och närområde.
 
Det är inte primärt Rotary som behöver fler medlemmar utan det är många människor runt om i vårt samhälle som skulle ha nytta och glädje av mer Rotary.
 
Det innebär att vi måste erbjuda många olika möjligheter att vara med i Rotary, alla med samma grundläggande värdegrund:
  • Olika klubbmodeller.
  • Olika medlemskap.
  • Olika tider.
  • Olika platser.
  • Olika fokus
  •           etc ...
 
Vi har tre parallella spår:
  1. Varsamt utveckla våra befintliga klubbar så nuvarande medlemmar vill stanna kvar och helst öka sitt engagemang.
  2. Erbjuda nya medlemmar möjlighet att ansluta till våra befintliga klubbar och ta del av de Möjligheter som Rotary Öppnar.
  3. Starta nya klubbar
Vi pratar om evolution (långsam förändring) som skall ske i nuvarande klubbar och revolution (snabb förändring) som skall ske genom nya klubbar.
 
Satellitklubbar är en bra modell vid uppstart av Rotary i nya områden, som komplement vid sammanslagning av klubbar, för klubbar som har medlemmar som ”vill mer och vill annorlunda”, för genomförande av nya projekt, som första steget till egen klubb m m.
 
Rotary och klubben bör vara närvarande i lokalsamhället. Nära relation med kommun, skola, föreningslivet, näringslivet m m.
 

Mera information: