Publicerad av Ami Flood den 09 Nov 2020
Huvudmålgruppen är unga i utanförskapsområden eller ensamkommande nyanlända ungdomar eftersom de behöver mest stöd att skapa nätverk och utvecklas.  Action Learning-pedagogik ger lärande erfarenheter som ”sitter”.
 
Ungdomsledarutbildning inom Rotary distrikt 2350 och 2370
Unga i utanförskapsområden och ensamkommande unga har stora behov att få möjligheter att skaffa sig erfarenheter som leder till uppdrag eller jobb. En ledarutbildning är meriterande i ett CV och kan leda till ökade framtidsmöjligheter. Därför vill Rotary i Stockholmsområdet erbjuda detta till unga under 2021.
 
Bakgrund
Presidenten i Värmdö Skärgård RK Anne Marie Flood har tillsammans med Rotary 2350 och tidigare guvernör Kristofer Erlandsson bedrivit några projekt inom stadsdelen Spånga Tensta i samverkan med Rotary. Bl a en ungdomsledarutbildning som blev mycket lyckad. Där riktade vi oss till unga kring 19-20 år som ville få en ledarutbildning. Nu önskar vi använda oss av erfarenheterna av samarbetet så därför har vi en plan att göra detsamma gemensamt mellan våra två Stockholmsdistrikt 2350 och 2370. 
 
Målgrupp
Huvudmålgruppen är unga i utanförskapsområden eller ensamkommande nyanlända ungdomar eftersom de behöver mest stöd att skapa nätverk och utvecklas. Det vi erbjuder är en utbildning för ca 20-25 ungdomar, en central plats i Stockholm att mötas med lite grupprum.
 
 
Metod
Genom att främst använda ”action learning” pedagogik där deltagarna agerar i simulerade situationer och skeenden som speglar en näraliggande verklighet såsom en fritidsgård och dess verksamhet får de lärande erfarenheter som ”sitter”. Utöver det tar vi upp och ger dem kunskap om olika aspekter av ledarskap såsom coachning, våldsförebyggande och krishantering, idrottsledarskap, ledarskap och sociala medier samt självkännedom och personlig utveckling. För dessa ändamål engageras kunniga personer inom respektive område som föreläsare och övningsledare. Vi fångar även sådana viktiga frågor som ledarskapets etik och moral och vikten av reflektion och självkännedom.
 
Upplägget är 3 heldagar i starten och sedan ytterligare fem kvällar samt ytterligare en hel eller halvdag som avslutning. Totalt kring 30-35 timmar. Diplom utdelas av alla som har deltagit i minst 80% av utbildningen och genomfört de hemuppgifter som ingår.
 
Rekrytering av deltagande ungdomar
Vi hoppas att våra klubbar ska kunna värva några lämpliga ungdomar till utbildningen. Vi tar också kontakt med intresseföreningen för ensamkommande samt andra som jobbar för denna målgrupp för spridning av möjligheten.  De intresserade får ansöka och skicka in en beskrivning på intresse och motivation till varför de önskar gå ledarutbildningen och därefter väljs de mest lämpliga ut.