Publicerad av Claes Nilsson den 10 Apr 2021
Ambitionen detta året är att alla våra 35 klubbar skall bidra med något både till Polio och Årliga fonden. Bidrag kan gå både via klubben eller från enskild medlem som skänker via My Rotary eller Give på vår hemsida. Är du registrerad på My Rotary så registreras din gåva även på klubben. Det behöver inte vara mycket men någon liten slant bör vara registrerad på varje klubb senast den 30/6 2021
 
Till och med idag så finns det registrerade gåvor från 12 klubbar till Polio (4.226 USD till 24.23 USD) och från 12 klubbar till Årliga fonden (2.150 USD till 25 USD).
Uppmuntra din klubb och dina klubb medlemmar att göra en insats!
 
Läs mer i Åsa Hörnbergs artikel om TRF!