Publicerad av Kim Hall den 14 Nov 2020
Du kanske har märkt att The Rotarian har bytt utseende och namn till Rotary Magazine. I Rotary Internationals strävan att skapa en enhetlighet i samtliga Rotary magasin i världen, där Rotary Norden är en av dem, har namnet på samtliga magasin ändrats till Rotary. Så även The Rotarian som produceras av RI själva. Layouten har också moderniserats för att skapa större intresse för läsning. Rotary tidningarna är till för medlemmarna och en viktig kommunikationskanal för hela Rotaryvärlden, oavsett om det är lokalt eller internationellt.
 
David Alexander, RI director, säger att Rotary står inför stora utmaningar men också möjligheter. Det är genom kommunikation vi når ut till våra medlemmar i världen".
 
Enligt en undersökning är det 1 472 000 som läser Rotarys olika magasinet i världen. Det är många. Därför är det viktigt för oss som Rotarymedlemmar/klubbar att skildra vad som sker i våra klubbar och distrikt på samma sätt som Rotarys internationella organisation med alla dess delar, förmedlar information via magasinerna ut till medlemmarna.
 
Det är inte bara vi i Norden som läser Rotary Norden - det är många andra i Rotarys värld som också gör det.
 
Ditt och din klubbs medverkan når längre än du tror. Ta chansen!
 
Kim Hall
Chefredaktör Rotary Norden
(Malmö Öresund RK)